Grupa I „Nutki”

music-2028528_1280

Grupa integracyjna.
Jest to grupa 3-4-latków.
– pedagog ogólny – mgr Monika Stojak
– pedagog specjalny – mgr Krystyna Pałka

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W MIESIĄCU – Grudzień  

 

 30.XII-04.12.2020 TUTAJ ROSŁY PAPROCIE  

07.XII-11.XII.2020 CO PRZYNOSI ZIMA 

14.XII- 18.XII.2020 Święta tuż tuż  

21.XII-24.XII.2020 Jestem aktorem

 

 

– podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania kartki

-zachęcanie do częstych spacerów

-kształcenie poczucia rytmu i rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem

-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

-utrwalenie poznanych kolorów

-zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi, wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć określających położenie przedmiotu  w przestrzeni: wyżej, niżej

– wzbudzanie zainteresowania matematyką poprzez manipulowanie na  zbiorze przedmiotów

Uczymy się zabawy:

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Oc5e0kr1aM

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W MIESIĄCU – Listopad  

 

 

02.11-06.11. DZIEŃ I NOC

09.11-13.11.2020  KAPIE, KROPI, MŻY

16.11-20.11.2020  DBAMY O ZDROWIE

23.11-30.11.2020 OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI

 

 • wdrażanie do odkładania zabawek na miejsce
 • poszerzanie słownictwa
 • zwiększanie wiedzy o świecie
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania
 • budowanie przyjaznej atmosfery sprzyjającej integracji
 • zachęcanie do wyraźnego wypowiadania się na forum grupy
 • zachęcanie do obserwowania
 • usprawnianie narządów mowy
 • rozwijanie logicznego myślenia i analizy wzrokowej
 • zachęcanie do przestrzegania zasad
 • utrwalenie pojęcia para
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • określanie  cech jesiennej pogody
 • zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią /zachmurzenie, deszcz, wiatr, śnieg/
 • porównywanie dwóch takich samych obrazków różniących się wyraźnymi cechami
 • zapoznanie ze sposobami ochrony przed deszczem i zimnem
 • wdrażanie do przezwyciężania nieśmiałości i aktywnego, swobodnego uczestniczenia w zabawach rytmicznych
 • naśladowanie muzyki własnym ruchem
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej  metodą D. Dziamskiej

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W MIESIĄCU – PAŹDZIERNIK  

1.10-.02.10.202 Na straganie

05.10-10.10.2020 Robimy zapasy na zimę

12.10-16.10.2020  CO ZWIERZĘTA I PTAKI ROBIĄ JESIENIĄ

19.10.2020-23.10.2020 WIEM CO JEM I DLATEGO JESTEM ZDROWY

26.10.2020-30.10.2020 JAK PRZEKAZUJEMY INFROMACJE

 

 • rozwijanie chęci kolorowania i ozdabiania
 • zachęcenie do wypowiadania się
 • zapoznanie z pojęciem ,,zapas”
 • wdrażanie do utrzymania ładu i estetycznego wyglądu najbliższego otoczenia
 • wzbogacanie słownictwa czynnego dziecka
 • zachęcanie do segregowania i przeliczania
 • zwracanie uwagi na zgodną zabaw
 • wzbogacanie słownika czynnego dziecka
 • wydłużanie czasu uwagi poprzez wdrażanie do uważnego słuchania
 • nabywanie umiejętności poprawnej wypowiedzi poprzez wypowiadanie się na temat obrazka
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W MIESIĄCU – WRZEŚNIU 

nutka

1.09-04.09 MOJA SALA

 • zapoznanie z wyglądem własnej sali i imionami dzieci
 •  poznanie zwrotów grzecznościowych i wdrażanie do ich stosowania
 •  zachęcanie do samodzielnego korzystania z toalety oraz mycia i wycierania rąk
 •  nawiązywanie bliskiego kontaktu z nauczycielem

07-11.09 BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • nabywanie umiejętności właściwego współżycia w grupie
 • wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce
 • -wdrażanie do właściwego zachowania się w przedszkolu i zgodnej zabawy z kolegami
 •  wdrażanie do przestrzegania zasady niekorzystania z cudzych ręczników, kubków, itp.

14-18.09 JESIEŃ W PARKU I W LESIE

 •  -zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
 • -wdrażanie do bezpiecznej zabawy
 • – utrwalanie znajomości imion kolegów i koleżanek
 • -zachęcanie do wspólnych zabaw
 • poznanie darów jesieni i zapamietanie ch nazw

21-25.09 JESIEŃ W SADZIE

 • nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-2
 • rozróżnianie i nazywanie owoców rosnących w Polsce
 • rozwijanie pamięci odtwórczej
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą różnych zmysłów

28-30.09 JESIEŃ W OGRODZIE

 • rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej
 • zachęcanie do czynnego udziału w zabawie
 • określanie wielkości, kształtu, koloru wybranych warzyw
 • zachęcanie do spożywania warzyw jako źródła witamin niezbędnych dla zdrowia
 • zachęcanie do poznawania  wybranych warzyw za pomocą różnych zmysłów

Treść chroniona hasłem

Ta część strony wymaga podania hasła