Grupa I „Biedronki”

 biedronka

 

Grupa ogólnodostępny. Jest to grupa 2,5 i 3-4 latków.
– pedagog ogólny – mgr Ilona Chmielowska-Kołodziejczyk
– nauczyciel uzupełniający – mgr Monika Stojak

 

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie I- luty
ZIMOWE ZABAWY 03.02-07.02.2020r.
ZWIERZĘTA ZIMĄ 10.02.- 14.02.2020r.
JESTEM AKTOREM 17.02-21.02.2020r.
PRĄD ELEKTRYCZNY 24.02-28.02.2020r.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:
-zachęcanie do wypowiadania się nt. cech charakterystycznych dla zimy
-zwracanie uwagi na kolejność pór roku
-wypowiadanie się nt. zjawisk zimowych
-zachęcane do obserwacji zimowego krajobrazu
-rozwijanie sprawności manualnych
-rozwijanie koordynacji wzrokowo –ruchowej
-rozwijanie umiejętności matematycznych
– nabywanie umiejętności dostosowania ubioru do pory roku
-zachęcenie do aktywnego uczestnictwa
-kształtowanie prawidłowej postawy w toku wykonywania ćwiczeń ruchowych
-doskonalenie umiejętności kolorowania
-poszerzanie wiadomości nt. ptaków
-kształtowanie pamięci odtwórczej
-rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
-zachęcanie do prowadzenia obserwacji ptaków
-rozwijanie umiejętności plastycznych tj. kolorowania
– kojarzenie nazw wybranych zwierząt leśnych z ich wizerunkiem (np. sarna, zając, wiewiórka, żubr, niedźwiedź, łoś, jeleń
– budzenie zainteresowań otaczająca przyrodą, kształcenie umiejętności poprawnej, wyrazistej wypowiedzi
-utrwalenie nazw zwierząt
-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
-doskonalenie sprawności manualnych
– utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych, wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne
-rozwijanie zainteresowań literatura dla dzieci
-zachęcanie do samodzielnego organizowania miejsca zabawy
-rozwijanie zainteresowań teatrem
-zapoznanie z zawodem aktora
-zachęcanie do odgrywania różnych ról
-zachęcanie do wykonywania czynności ruchowych
-wdrażanie do wyrażania swoich uczuć
-zachęcanie do wspólnych zabaw
-zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych

[/list]