Grupa III „Misie”

misie bt

 

Grupa integracyjna

Jest to grupa 5-6 latków.

– pedagog ogólny – mgr Jolanta Francisczok

– pedagog specjalny – mgr Jolanta Monkos

– nauczyciel uzupełniający – mgr Blanka Synowiec

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W STYCZNIU 

– Babcia i Dziadek 18.01.2021. – 22.01.2021.

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.
 • wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

– Mijają dni, miesiące, lata 25.01.2021. – 29.01.2021.

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeźbę.
 • nazywanie barw występujących w otoczeniu (w przyrodzie, barw przedmiotów, ubrań itp.).
 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej.
 • śpiewanie tekstów rymowanek na własne melodie
 • improwizowanie piosenek ruchem.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

  MATERIAŁY DO NAUKI ZDALNEJ  

Treść chroniona hasłem

Ta część strony wymaga podania hasła