Informacja

Szanowni Rodzice,

informujemy, że listy dzieci na nowy rok szkolny 2016/2017 wraz z podziałem na grupy zostaną wywieszone 1 sierpnia 2016 r. na drzwiach wejściowych do przedszkola