Informacje bieżące

  • Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego  nr 3 w Lublińcu przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 ze zm.), zajęcia z religii w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021  odbywają się na wniosek rodzica.
  • 01.09.2019 Przypominamy, że system punktualny przedszkolak nie obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021.