Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Szanowni Rodzice

                W związku z koniecznością dostosowania Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu do obowiązujących przepisów PPOŻ (decyzja  nr 38/2017/PZ oraz Decyzja nr 39/2017/PZ Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu z terminem realizacji do dnia 31.12.2021 r.) w okresie od 14.06.2021 do 31.08.2021 planowany jest obszerny remont placówki. W związku z powyższym informuję, że w czasie remontu zajęcia dla dzieci odbywać się będą w przedszkolach miejskich zgodnie z poniższym harmonogramem :

  • 05.07-16.07.2021r. w Przedszkolu Miejskim Nr 4
  • 19.07-23.07.2021r. w Przedszkolu Miejskim Nr 8
  • 26.07-06.08.2021r. w Przedszkolu Miejskim Nr 6
  • 09.08-27.08.2021r. w Przedszkolu Miejskim Nr 2

                Jednocześnie informuję, że w związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o deklarację pobytu w ww. placówkach dla dzieci, którym rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki.  Listy do zapisu zostaną wystawione w holu przedszkola w dniu 22.03.2021, termin zapisów do dnia 09.04.2021 r.

W terminie od 14.06.2021 do 02.07.2021

planowana jest przerwa

w funkcjonowaniu przedszkola.

Przejdź do treści Przejdź do menu