Rekrutacja

Uwaga Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu

P R Z Y P O M I N A M Y  o dostarczeniu  „Potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola” w terminie

od 16.04.2019r  do 26.04.2019r.

Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.