Opłaty

ptaszek nieb  Pobyt dziecka w przedszkolu

 • Zgodnie z Uchwałą nr. 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. ustala się 100% zwolnienia z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, będących mieszkańcami Gminy Lubliniec.
 • W godzinach od 8:00 do 13:00  realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

ptaszek-czer  Wyżywienie dziecka w przedszkolu

 • Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą cztery posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka wynosi  6,00 zł. i w ciągu roku może ulec zmianie.
 • Opłatę za żywienie należy dokonywać do 10 każdego miesiąca, po otrzymaniu rozliczenia, na konto bankowe Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 o numerze: 90 1050 1142 1000 0023 2475 3355 z dopisanym imieniem i nazwiskiem dziecka.
 • Opłata jest równa iloczynowi dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
 • Posiłki przygotowywane są w przedszkolnej kuchni.

ptaszek niebOpłata na rzecz Rady Rodziców

 • W roku szkolnym 2019/2020 opłata na rzecz Rady Rodziców wynosi 110,00 zł:
 • 50,00 zł – na przybory plastyczne – płatne do końca września 2019 r.
 • 60,00 zł – na rzecz Rady Rodziców – płatne w dwóch ratach I do końca października 2019 r. II do końca stycznia 2020 r.
 • Za drugie dziecko oraz za dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opłata  na rzecz Rady Rodziców wynosi 50%
 • Nr konta bankowego do wpłat :   GETIN Bank SA POK/Lubliniec   59 1560 1049 0000 9200 0002 9178

 

ptaszek czerSkładka na ubezpieczenie

 • Składka na ubezpieczenie  w roku 2019/2020 wynosi 35,00   płatna do 30 września 2019 r. płatna u  wychowawców grup .
 • Informacja o polisie:  Nr polisy 062601
 • Okres ubezpieczenia: 01.09.2019 – 31.08.2020 r.