Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Dnia 08.02.2016r. na zaproszenie dzieci i nauczycieli przybyła do naszego przedszkola pani policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Tego dnia dzieci z wszystkich grup wiekowych zgromadziły się na sali gimnastycznej aby powitać niecodziennego gościa. Tematem spotkania była pogadanka na temat bezpiecznego spędzania ferii zimowych. Przedszkolaki dowiedziały się również jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi oraz jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa podczas ferii dzieci wręczyły podziękowanie oraz własnoręcznie wykonany album. Od dzisiaj każdy przedszkolak wie, jak bezpiecznie bawić się podczas ferii oraz to, że policjant może być przyjacielem, który zawsze chętnie służy pomocą.

Przejdź do treści Przejdź do menu