Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

 

 Szanowni Rodzice!

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasze przedszkole w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” otrzymało certyfikat „Chronimy dzieci”. Certyfikat jest przyznawany placówkom systemu oświaty, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed agresją i krzywdzeniem.
Certyfikat jest nadawany przez Fundację „Dzieci Niczyje”, a sam program wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Koordynatorem programu w naszej placówce jest pani dyrektor Janina Obrzud i pani Ilona Chmielowska- Kołodziejczyk

Certyfikat

Przejdź do treści Przejdź do menu