Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

3 czerwca w piękny słoneczny poranek grupa III zaprosiła swoich rodziców na „ekologiczne podchody” w ramach zajęcia otwartego, którego głównym założeniem było stworzenie wzajemnych relacji rodzic- dziecko. Poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą- w sposób zabawowy- dzieci podejmowały działania z zakresu ekologii. Podzieleni na 2 drużyny- odszukiwali ukryte w listach zadania, sprawdzając swoją wiedzę również z zakresu edukacji matematycznej i przygotowania do nauki czytania i pisania. Nasze „ekologiczne podchody” zostały zakończone piknikiem na trawie w ogrodzie przedszkolnym. Nie zabrakło ciasteczek, soczków, a przede wszystkim radości i uśmiechu na twarzach naszych przedszkolaków oraz ich rodziców.
Dziękujemy rodzicom za udział w zajęciu otwartym! Dzieci i wychowawczynie grupy III

Przejdź do treści Przejdź do menu