Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Nasze przedszkole jak co roku organizuje międzyprzedszkolny konkurs plastyczny, w tym roku pod
” Moja ulubiona bajka” 

Czytaj dalej

Cele konkursu:
• pobudzanie aktywności twórczej;
• rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;
• rozwijanie zainteresowań plastycznych;
• budzenie zainteresowań bajką dziecięcą;
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
• popularyzowanie dziecięcej twórczości literackiej.

REGULAMIN KONKURSU
– konkurs przeznaczony jest dla dzieci
w wieku 3-6 lat;
– technika wykonania pracy: dowolna, format A4;
– każda praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko i wiek dziecka, adres przedszkola, imię
i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została przygotowana;
– każde przedszkole może wytypować
do udziału w konkursie maksymalnie
po dwie prace w każdej kategorii wiekowej;
– prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela;
– oceny prac dokona profesjonalne jury
w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 letnie i 5-6 letnie;
– dla autorów prac, które zajmą miejsca I, II, III organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele podziękowania;
– prace przechodzą na własność organizatora;
– wraz z pracą prosimy o dostarczenie zgody na publikację danych oraz zdjęć uczestnika na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu;
– termin nadsyłania prac: do 14 listopada 2015 r.;
– wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola;
– prace prosimy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu.
Koordynatorki konkursu:
J. Szejok, K. Pałka,
I. Chmielowska – Kołodziejczyk

Przejdź do treści Przejdź do menu