Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

23.11.2015 r. dzieci z gr. III i IV wzięły udział w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez pana Lucjana Imiołczyka – przedstawiciela Ośrodka Edukacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oddział w Kalinie.

Czytaj dalej
Dzieci, oglądając piękne ilustracje wyświetlane z rzutnika, poznały historię odpadów i wywozu śmieci. Dowiedziały się co to segregacja śmieci, jak żyć ekologicznie i jak oszczędzać wodę, prąd oraz żywność. Ciekawostką dla nich było to, że energię elektryczną można pozyskać z płyt solarnych, wiatraków oraz turbin wodnych. Pozyskanie tych wszystkich wiadomości wspomagane było pięknymi pomocami i ilustracjami. Na koniec dzieci zabawiły się w segregację śmieci wkładając „odpady” do odpowiednich koszy. Zajęcia bardzo dzieciom się podobały, co wyraziły w samodzielnie wypełnionej ankiecie ewaluacyjnej, zakreślając odpowiedni obrazek – oczywiście ten najbardziej uśmiechęty J!

 

Przejdź do treści Przejdź do menu