Grupa II „Misie”

misie

 

Grupa integracyjna
Jest to grupa 4-5 latków.
– pedagog ogólny – mgr Jolanta Francisczok
– pedagog specjalny – mgr Jolanta Monkos
– nauczyciel uzupełniający – mgr Joanna Taszarz

L U T Y

– Projekt Bezpieczeństwo 03.02.2020. – 07.02.2020.

• zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie,
• poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112,
• przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia w tłumi,
• zgłaszanie się do nauczyciela w sytuacjach trudnych dla dziecka.
• uświadomienie zagrożeń wynikających z:
− oddalania się od rodziców, nauczyciela,
− nawiązywania kontaktów z nieznajomymi (odchodzenia z nimi, przyjmowania prezentów),
− samodzielnego spożywania lekarstw,
− samodzielnego stosowania środków chemicznych,,
− korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.
• uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu,
• rozumienie roli lekarza w dbaniu o zdrowie,
• dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, akceptowanie konieczności leczenia.
• uczestniczenie w zabawach ruchowych.
• poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
• uczestniczenie w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela orz we wspólnych swobodnych zabawach.
• uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementem zespołowego współdziałania).
• dzielenie się wrażeniami , spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji,
• odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.
• poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy,
• określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym,
• opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.
• skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• opowiada o obrazkach przestawiających różne sytuacje.
• określanie płożenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
• liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
• wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach, zabawach, grach.
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
• rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.

– Baśnie, bajki, bajeczki 10.02.2020. – 14.02.2020.

• dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób,
• poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczyć.
• poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, itp., poprzez literaturę, formy teatralne,
• ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej.
• nazywanie i przedstawianie podczas zabaw różnych stanów emocjonalnych (np.: smutek, radość, złość, strach itp.).
• uczestniczenie we wspólnych zabawach.
• wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek,
• układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela,
• składanie pociętych obrazków w całość według wzoru.
• porównywanie dwóch schematycznych obrazków o tej samej treści, wskazywanie różnic
• dobieranie elementów pasujących do całości.
• rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
• samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
• zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.
• zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.
• słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
• dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.
• wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
• wskazywanie różnić pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
• rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów
• odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
• układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
• zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• poruszanie się odpowiednio do wystukiwanego na bębenku lub tamburynie rytmu: marsz, bieg, podskoki.
• uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.
• uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
• nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.)
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
• układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
• budowanie z naturalnych materiałów np. piasku.
• tworzenie prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami.
• rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów,
• wycinanie, wydzieranie, składanie papieru,
• tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
• uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych,
• odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych.
• śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście,
• słuchanie utworów instrumentalnych.
• uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
• ze śpiewem,
• rytmicznych,
• ilustracyjnych
• uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
• uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa,
• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

– Muzyka wokół nas 17.02.2020. – 21.02.2020.
• śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
• słuchanie utworów instrumentalnych.
• uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
-ze śpiewem
– rytmicznych
-ilustracyjnych.
• uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
• poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
• tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
• próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach.
• tworzenie podkładu rytmicznego do znanych wierszy z użyciem dostępnych instrumentów perkusyjnych.
• rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia
• rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych
• rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów
• odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
• zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
• słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów
• słuchanie i rozpoznawanie odgłosów różnych zjawisk atmosferycznych.
• uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
• nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.)
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
• naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.),
• obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu,
• wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
• budowanie z naturalnych materiałów, np. piasku.
• rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
• uczestniczenie w wspólnych zabawach.
• uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

– Nie jesteśmy sami w kosmosie 24.02.2020. – 29.02.2020.
• oglądanie książek z ilustracjami przedstawiającymi obiekty nieznane z bezpośredniej obserwacji
• przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc
• poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
• poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
• uczestniczenie w zabawach twórczych (głownie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).
• rozwiązywanie prostych zagadek.
• skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
• uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
• słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
• opowiadanie o obrazkach przestawiających różne sytuacje
• wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
• układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
• rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
• śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
• uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
-ze śpiewem
– rytmicznych
-ilustracyjnych.
• uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.