Grupa II „Biedronki”

 

 biedronka

Grupa ogólnodostępny. Jest to grupa 3 i 4-5 latków.
– pedagog ogólny – mgr Ilona Chmielowska-Kołodziejczyk
– nauczyciel uzupełniający – mgr Małgorzata Socha 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W MIESIĄCU – WRZEŚNIU 

 

OKRES ASYMILACJI                                              01.09.-11.09.2020r.

JESTEM W PRZEDSZKOLU                                  14.09.- 18.09.2020r.

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA      21.09.-25.09.2020r.

JESIEŃ W LESIE I W PARKU                                28.09-02.10.2020r.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

– zapoznanie dzieci z wyglądem własnej sali, rozmieszczeniem kącików tematycznych

– zapoznanie z określeniami położenia wybranej zabawki w przestrzeni

-wdrażanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy

– rozwijanie umiejętności plastycznych

– zwrócenie uwagi na właściwe trzymanie pędzla

– rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci

– zwrócenie uwagi na nie oddalanie się dzieci od swojej grupy

– kształcenie umiejętności dłuższego skupienia uwagi

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

– rozwijanie umiejętności liczenia

– chętnie wykonuje ćwiczenia

– rozwijanie poczucia rytmu

– wdrażanie do właściwego zachowania się w przedszkolu i zgodnej zabawy z kolegami

– zwrócenie uwagi na właściwe korzystanie z urządzeń ogrodowych

– doskonalenie umiejętności tworzenia koła

– ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: ram, tam, tam

– kształtowanie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi

-zachęcanie do zabawy nieśmiałe dzieci

– zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola

– nauka chodzenia parami

-rozwijanie percepcji słuchowej i i wzrokowej

– zwrócenie uwagi na oznaczenia przejścia dla pieszych

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej

– zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach

– zapoznanie dzieci z różnymi oznaczeniami przejścia dla pieszych

– kształcenie umiejętności przechodzenia na drugą stronę jezdni

– zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się

-wyrabianie umiejętności precyzyjnego rysowania

– ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: wrr, brzy

– szybka reakcja na bodźce wzrokowe

– zapoznanie dzieci z figurą geometryczną płaską: koło

– utrwalenie pojęć: na górze, na dole, po środku

– utrwalenie wiadomości na temat właściwego

-kształtowanie umiejętności właściwego współżycia w sali i przedszkolu

– zwrócenie uwagi na właściwe trzymanie nożyczek

– zapoznanie dzieci z nazwą swojej miejscowości

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz inicjatywy i pomysłowości

-kształcenie umiejętności cięcia po linii

-budzenie radości z wykonanej pracy

-zapoznanie z drzewami liściastymi: kasztanowcem i dębem i ich owocami

-zapoznanie dzieci z budową drzewa: korzeń, pień, gałęzie, konary, liści

 

 

Kochane ,, Biedronki” … Na czas wakacji życzymy duuużo słońca, uśmiechu i bezpiecznego wypoczynku.

Rodzicom serdecznie dziękujemy za współpracę, wspaniałe zdjęcia i cierpliwość w realizacji pracy zdalnej:-)

Do zobaczenia !!!!!

Czekamy na Was !!!!

 Pani Ilona i Pani Monika

Drogie dzieciaki z grupy ,,Biedronek”. Niestety nie możemy na razie widywać się w przedszkolu. Dlatego proponujemy Wam wspólne zabawy z Rodzicami, a Rodzicom podpowiadamy co można robić z pociechami, kiedy zalecane jest pozostać w domu

 

 MATERIAŁY DO NAUKI ZDALNEJ  

Treść chroniona hasłem

Ta część strony wymaga podania hasła