Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

W przedszkolu funkcjonują cztery grupy, w tym trzy integracyjne. W każdej grupie integracyjnej jest do pięciu dzieci o specjalnych potrzebach integracyjnych. W grupach tych pracują dwie nauczycielki równocześnie – pedagog ogólny i pedagog specjalny.

Grupa Nutki

Grupa Biedronki

Grupa Misie

Grupa Jeżyki 

Przejdź do treści Przejdź do menu