Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

promocja zdrowia

Przedszkole Promujące Zdrowie, to placówka, która w szczególny sposób promuje zdrowy styl życia wśród dzieci, wyposaża wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w dzieciach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne  i innych, prowadzi wszechstronną edukację zdrowotną, włącza także rodziców  i społeczność lokalną.

Standardy przedszkola promującego zdrowie:

 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 1. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 2. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 3. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników

i rodziców dzieci),

 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Aby móc realizować działania w naszym przedszkolu w zakresie promocji zdrowia opracowano program własny z zakresu edukacji zdrowotnej pt.: „ W zdrowym ciele zdrowy duch ”. Od stycznia 2020 roku będzie on realizowany systematycznie w każdej grupie wiekowej przez trzy kolejne lata. Mamy nadzieję, że obowiązki, jakie są związane z tym faktem oraz wszystkie działania, jakie podejmujemy w celu poszerzenia edukacji zdrowotnej u dzieci, pozwolą nam wkrótce uzyskać certyfikat „Przedszkola Promującego Zdrowie” .

O wszystkich działaniach i  podejmowanych przez przedszkole akcjach będą Państwo informowani na bieżąco.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY I WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ZDROWIA W RAMACH UCZESTNICTWA W  PROGRAMIE  ŚLĄSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ  PROMUJĄCYCH  ZDROWIE. Realizacja modułu ,,Bezpieczna Trójeczka”

............................

W roku szkolnym 2021/2021 nasze przedszkole w ramach uczestnictwa w programie ŚLĄSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ  PROMUJĄCYCH  ZDROWIE realizuje moduł „W poszukiwaniu szczęścia”
 

Zabawy relaksacyjne w edukacji przedszkolnej

W współczesny świecie często spotykamy się z hałasem, stresem, pośpiechem czy niepokojem. By zachować równowagę dla nas i dla naszych dzieci, powinniśmy korzystać z wszelkich chwil spokoju i odprężenia. Może pomóc w tym umiejętnie prowadzony relaks, czyli świadome działanie na pograniczu ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Relaksacja jest ważnym elementem w harmonogramie dnia przedszkolaków. Dzięki niej dzieci, odpoczywają, wyciszają się, relaksują. Głównymi działaniami relaksacyjnymi w przedszkolu są: słuchanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia oddechowe, masażyki. Staramy się by dzieci każdego dnia znalazły na nią czas. Dzięki nim dziecko ma możliwość wyciszenia się w sytuacjach nadmiernego hałasu, radzenia sobie ze stresem. Relaksacja ma na celu nabywanie przez dzieci umiejętności samokontroli, radzenie sobie ze stresem, świadome wyciszenie i uspokojenie. Ponadto służy nabywaniu umiejętności odpoczynku, kontrolowania oddechu. Prowadzi do zmiany stylu zabaw- ograniczenia stukania, hałasowania, głośnego rozmawiania podczas zabaw. Eliminuje agresję dzieci wobec siebie nawzajem.

Misie znają swoje prawa

Prawa dzieci są ważnym elementem ich życia i edukacji. To że dzieci to tylko dzieci nie oznacza że nie mają swoich praw i przywilejów. W grupie Misiów przeprowadzono zajęcia na ten temat. Dzieci dowiedziały się co im można, do czego mają prawo, jakie maja obowiązki. Następnie tablicę z prawami dzieci w formie obrazkowej zawieszono w szatni by wszystkie przedszkolaki mogły się z nimi zapoznać.

Prawa dziecka to:

 • prawo do odpowiedzialności rodziców za dziecko;
 • prawo do pomocy dziecku przez państwo;
 • prawo do równości bez względu na kolor skóry, wyznanie, pochodzenie;
 • prawo do pomocy, opieki i leczenia;
 • prawo do nauki;
 • prawo do odpoczynku;
 • prawo do rozwijania swoich zainteresowań i talentów;
 • prawo do prywatności, do swojego miejsca;
 • prawo do wychowania w rodzinie, do kontaktu z obojgiem rodziców;
 • prawo do wypowiadania się w sprawach, które dotyczą dziecka, do poszanowania wyboru dziecka;
 • prawo do życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym;
 • prawo do życia bez przemocy.

Biedronki uczą się jak bezpiecznie się bawić i postępować gdy nie ma w domu osoby dorosłej

Przypominanie dzieciom o zasadach bezpiecznej zabawy ma w naszym przedszkolu charakter ciągły. Dzieci uczą się ich min na podstawie wyciągania wniosków z bajek np. „Wilk i siedem koźlątek”. Dzieci z grupy Biedronek w ten sposób dowiedziały się jak należy się zachowywać podczas nieobecności osoby dorosłej, jak się bawić, czego nie robić. Dodatkowo nauczyciele zachęcają dzieci do dzielenia się swoimi przygodami, ich konsekwencjami i wyciąganiem wniosków z zaistniałych sytuacji oraz uzmysławia im jak mogli uniknąć niebezpieczeństw podczas zabawy.

Bezpieczny przedszkolak

Quiz Bezpieczny przedszkolak w grupie Jeżyków

  22 października dzieci z grupy „Jeżyków” w ramach realizacji programu promocji zdrowia wzięły udział w quizie o bezpieczeństwie. Celem quizu było kształtowanie pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa, sprawdzenie i utrwalenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach. Przedszkolaki rozwiązywały test z ruchu drogowego: układały puzzle „Znaki drogowe”, rozwiązywały zagadki, przypomniały sobie numery alarmowe podczas wzywania pomocy. Podczas quizu wszystkie dzieci wykazywały się wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa, stosowały w zabawie zdobyte informacje z zakresu znajomości ruchu drogowego. Nagrodą za udział w quizie był odblask i emblemat „Bezpieczny przedszkolak”. Mamy nadzieję, że dzieci wyposażone w taką wiedzę będą bezpieczne podczas zabaw i spacerów na świeżym powietrzu.

Misie poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze!

Misie poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze!

We wrześniu starszaki szukały odpowiedzi na pytanie „Jak być superbezpiecznym przedszkolakiem?”

 

W tym celu utrwaliły zasady bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola, placu zabaw, poznały drogę ewakuacyjną i jej oznaczenia.

„Misie” uczyły się, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, jak zachowywać się w kontaktach z osobami nieznajomymi. Ponadto poznały podstawowe znaki drogowe, których kolorowe symbole przyozdobiły hol przedszkola oraz utrwaliły numery alarmowe.

 

Podsumowaniem „bezpiecznego” tygodnia była wizyta dzieci w Miasteczku Ruchu Drogowego  przy Szkole Podstawowej nr3 w Lublińcu. Sprawdzian z wiedzy o przepisach ruchu drogowego został zaliczony przez każdego starszaka na szóstkę!!!

 

Nagrodą za popis wiedzy o zasadach bezpieczeństwa był pobyt na szkolnym placu zabaw, gdzie dzieci relaksowały się po trudnym egzaminie.

 

Bardzo dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu za możliwość skorzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego.

Spotkanie z przedstawicielem Policji 15.09.2021

Spotkanie z przedstawicielem Policji 15.09.2021

W środę 15.09.2021 r. gościliśmy w naszym przedszkolu przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola oraz na spacerze.  Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w  spotkaniu. Odpowiadały na pytania pani policjantki i wykazywały się dużą wiedzą na temat ruchu drogowego. Utrwalały zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy i chodniku oraz znajomość numerów alarmowych. Pani policjantka odpowiadała na wiele pytań zadawanych przez dzieci. Wizyta zaproszonego gościa pomogła utrwalić nam zdobyte dotychczas wiadomości oraz wzbogacić naszą wiedzę
o nowe.   W podziękowaniu za wspaniale spędzony czas oraz cenne informacje i wskazówki dzieci wręczyły pani policjantce podziękowanie.  Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie.

Nutki i światła drogowe

Nutki i światła drogowe

W październiku ,,Nutki” powtarzały nazwy kolorów podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem kolorów świecących w sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego.

Średniaki znają już dwie piosenki, które utrwaliły sposób bezpiecznego poruszania się pasach.

Biedronki wiedzą jak bezpiecznie przejść przez jezdnię

Biedronki wiedzą jak bezpiecznie przejść przez jezdnię 

Pierwsze tygodnie września to między innymi czas na zapoznanie przedszkolaków z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Dlatego w dniu 21.09.2021r. ,, Biedronki” wyruszyły na wycieczkę. Wiedzę zdobytą na zajęciach postanowiliśmy zastosować w praktyce podczas korzystania z licznych przejść dla pieszych w okolicy przedszkola. Są to miejsca, z których nasze przedszkolaki korzystają najczęściej. Dzieci ćwiczyły zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię samodzielnie zwracając uwagę na oznakowania przejść, oznakowania ścieżek rowerowych oraz innych znaków drogowych. Obserwowały zachowania pieszych i kierowców. Naszą wędrówkę wykorzystaliśmy, by zwiedzić dworzec kolejowy i autobusowy co jest początkiem poznawania naszego miasta.

 

Nutki chcą być bezpieczne na drodze!

Nutki chcą być bezpieczne na drodze! 

W ostatnim tygodniu  września poznawaliśmy zasady bezpieczeństwa na drodze. Nutki uczyły się piosenki o sygnalizacji świetlnej, prawidłowego przechodzenia przez jezdnię oraz znaczenia znaków drogowych. W czasie spacerów odszukujemy znanych nam znaków i symboli, aby bezpiecznie poruszać się po naszym mieście.

Ratownik u Ananasków

Dziś tj 08.06 czerwca Anansaki gościły ratownika medycznego, który przekazał im informacje na temat udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki nauczyły się, w jaki sposób można komuś pomóc, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc. Dzieci przypomniały sobie numery telefonów ratunkowych oraz dowiedziały się w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorem. Ananaski obserwowały, w jaki sposób wykonuje się sztuczne oddychanie oraz jak wyglądają oddechy ratownicze. Po pokazie miały okazje same wypróbować swoich sił w ratowaniu „człowieka”. Na zakończenie spotkania mogły panu Sebastianowi zadać pytania, dotyczące zawodu ratownika medycznego. Dzięki takiej lekcji dzieci zdobyły wiele ważnych informacji, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.

 

Jak dbać o zdrowie

W miniony miesiącu (marzec) rozmawialiśmy o tym, jak dbać o zdrowie w okresie przedwiośnia, gdy  nasze organizmy są osłabione z powodu braku słońca oraz naturalnych witamin. W związku z tym „Biedronki” poznawały zasady zdrowego stylu życia. Wiedzą, że aby być zdrowym należy często przebywać na świeżym powietrzu, właściwie ubierać się do panującej pogody oraz zdrowo się odżywiać. Przypominaliśmy sobie słowa związane z pracą dentysty, staraliśmy się zrozumieć konieczność wizyt kontrolnych oraz przełamywać lęk przed nią. Dzieci dowiedziały się, że higiena jamy ustnej wpływa na samopoczucie i zdrowie człowieka, a także  poznały zasady prawidłowego mycia ząbków

z5zz1

Dodatkowo w najmłodszej grupie maluszki poznawały zasady zdrowego odżywiania:

DSC_0220 (Copy) DSC_0222 (Copy) DSC_0224 (Copy) DSC_0227 (Copy) DSC_0229 (Copy) DSC_0234 (Copy) DSC_0237 (Copy)

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczna zabawa w domu i w przedszkolu”

W lutym ogłoszony został rodzinny konkurs plastyczny „Bezpieczna zabawa w domu
i w przedszkolu”. Jest nam bardzo miło, że wzięły w nim udział dzieci wraz z rodzicami
z każdej grupy. Wszystkie prace były bardzo pomysłowe i adekwatne do tematyki. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i zachęcamy do wzięcia udziału
w kolejnych ogłoszonych przez nas konkursach. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę niespodziankę. Zapraszamy do galerii.

Galeria

Mamy To !!! Certyfikat przedszkola promującego zdrowie !!

Z radością Państwa informujemy, iż z dniem 1 lutego 2021 nasza placówka otrzymała „Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie” i w związku z tym zostaliśmy przyjęci do Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Tym samym zakończyliśmy pierwszy etap udziału w projekcie. Przed nami kolejne dwa lata pracy nad kształtowaniem u naszych dzieci nawyków i postaw prozdrowotnych.

promocja zdrowia -certyfikat

Wraz z Panią Dyrektor dziękujemy wszystkim nauczycielom, rodzicom i naszym podopiecznym za zaangażowanie w realizacje programu i mamy nadzieje na dalszą owocną współpracę.

Osoby koordynujące projekt: Renata Chodzyńska, Ilona Chmielowska – Kuberska

Bezpieczne zabawy na śniegu. Wizyta policjantów.

04.02.2021 r  naszych  „Trójeczkowych” przedszkolaków odwiedzili wyjątkowi goście z bardzo ważną misją. Pani Agnieszka i Pan Łukasz z Komedy Powiatowej Policji w Lublińcu przybyli do przedszkola, aby przeprowadzić z dziećmi pogadankę.  Tematem przewodnim spotkania były bezpieczne zabawy na śniegu, nasi goście omówili z dziećmi zasady bezpiecznych zabaw, korzystania z sanek i innych urządzeń służących do śnieżnych igraszek, używania ich w bezpiecznych miejscach, a także przestrzegali dzieci, aby nigdy nie wchodziły na zamarznięte zbiorniki wodne. Dzieci bardzo chętnie opowiadały o swoich zimowych przygodach oraz zadawały naszym gościom pytania???.

Bardzo dziękujemy za przybycie i przekazanie cennych informacji i oczywiście z niecierpliwością czekamy na wiosenną niespodziankę 😉  Obiecujemy, że będziemy grzeczni 😉 

DSC_0083

 

Bezpieczne ferie.

Zima bywa kapryśna i  nie zawsze daje możliwość korzystania z zimowych szaleństw, dlatego kiedy tylko warunki atmosferyczne są sprzyjające  warto bawić się na świeżym powietrzu.

W czasie ferii w ,,Trójeczce’’ przedszkolaki poznały przepis na zachowanie bezpieczeństwa w czasie zimowych szaleńsw. Uprawnianie sportu na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu, ale zawsze należy pamiętać o bezpiecznym zachowaniu.

DSC_0207 DSC_0211 DSC_0216 DSC_0315

Z dniem 1 stycznia rozpoczynamy realizację drugiego modułu programu „Przedszkola Promującego Zdrowie”. Do końca grudnia 2021 będziemy realizować cele i zadania tego modułu zatytułowanego „Bezpieczna Trójeczka”. Co będzie się działo w naszym przedszkolu w czasie realizacji tych zadań możecie Państwo śledzić w zakładce „Promocja zdrowia”.

Relaksacja w przedszkolu.

W dzisiejszym świecie na każdym kroku spotykamy się z hałasem, stresem, pośpiechem, poruszeniem i niepokojem. Tempo naszego życia z dnia na dzień wzrasta. Ciężko zachować opanowanie i pogodę ducha wobec takich bodźców.  Jeżeli jednak chcemy zachować równowagę dla nas i dla naszych dzieci, powinniśmy wykorzystywać wszelkie chwile spokoju i odprężenia. Może pomóc w tym umiejętnie prowadzony relaks.

Dzieci z natury są bardzo ruchliwe i pobudliwe. Ze względu na nie w pełni dojrzały system nerwowy mają trudności ze skupieniem uwagi, uspokojeniem się, relaksowaniem.

W związku z tym w przedszkolu odbywa się codzienna relaksacja.

Podstawowymi działaniami relaksacyjnymi w przedszkolu są: słuchanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia oddechowe, masażyki. Dzięki temu dziecko ma możliwość wyciszenia się w sytuacjach nadmiernego hałasu, radzenia sobie ze stresem.

Masażyki pozwalają dzieciom skoncentrować się na własnym ciele, dzięki czemu uspakajają się i odprężają. Dostarczają dobrej zabaw i  relaksują. Ruchy wykonywane podczas masażyków to: głaskanie, ugniatanie, rozcieranie, oklepywanie i wstrząsanie.

Nasze przedszkolaki uwielbiają chwile relaksu z masażykami!

DSC_0243 DSC_0244 DSC_0248 DSC_0253 DSC_0257 DSC_0258

 

Ananaski w świecie zmysłów

  Dzięki zmysłom odczuwamy przyjemność z jedzenia, wąchania kwiatów, oglądania bajek, słuchania piosenek czy przytulania z najbliższymi.

   W piątek dzieci z grupy IV zdobywały wiedzę na temat naszego ciała. Starszaki poprzez zabawy poznały wszystkie zmysły człowieka: węch, wzrok, dotyk, smak oraz słuch. Największą radość sprawiały im zabawy badawcze w trakcie poznawania poszczególnych zmysłów. Zadaniem każdego dziecka było m.in. rozróżnianie smaku różnego rodzaju produktów spożywczych czy rozpoznawanie  zapachu przypraw kuchennych. Przedszkolaki jednogłośnie stwierdziły, że poznajemy świat przez zmysły. Dzieci nie zapomniały również o tym, że zmysły w niektórych sytuacjach ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem: dymem, zbliżającym się autem czy gorącymi napojami.

Wszystkie takie doświadczenia zmysłowe prowadzą do kształtowania się przekonań na temat świata, ludzi oraz samego siebie. Są niejako fundamentem sposobu rozumienia świata – zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłości.

DSC_0038 DSC_0037 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0029 DSC_0027 DSC_0024 DSC_0022 DSC_0019 DSC_0017 DSC_0016 DSC_0011

Zdrowe urodzinki Moniki z grupy Ananasków:

16.11.2020

W ramach realizacji programu promocji zdrowia, grupa Anansków kontynuuje w bieżącym roku szkolnym zdrowe urodzinki. Monika obchodziła swoje 7 urodziny i z tej okazji poczęstowała dzieci pięknymi, smacznymi jabłkami. Wszyscy życzymy Monice spełnienia marzeń i powodzenia w szkole.

DSC_0079

Lubimy zdrowe kanapki

Zdrowa kanapka powinna być stałym elementem zdrowej diety. Często jemy je na śniadanie czy na kolację, dlatego warto zadbać by znalazły się na niej wartościowe produkty. Zdrową kanapkę warto przygotować zgodnie z piramidą zdrowego żywienia. Do tej zasady zastosowały się dzieci z grupy Ananasków przygotowując w piątkowy poranek zdrowe, pyszne kanapki. Kanapki powstały z pełnoziarnistego pieczywa. Ananaski samodzielnie smarowały je masłem, a następnie układały na nim wybrane przez siebie produkty. Były to: pomidory, ogórek, sałata, rzodkiewka, jajko, szczypiorek, a nawet maliny oraz jeżyny. Dzieci ubrane w fartuszki miały do dyspozycji deseczki oraz noże, którymi pod okiem nauczyciela w bezpieczny sposób kroiły produkty. Po tej przyjemnej, ale wyczerpującej pracy nastąpiła degustacja własnoręcznie przygotowanych pyszności. Dzięki tym zajęciom Ananaski utrwaliły sobie prawidłowe nawyki żywieniowe, rozwijały kreatywność oraz wyobraźnię kulinarną.

DSC_0165DSC_0163 DSC_0164 DSC_0178 DSC_0177 DSC_0176 DSC_0173 DSC_0174 DSC_0175 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0171 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0166

Zdrowo jem, więcej wiem! - wyniki konkursu!!!

Serdeczne gratulacje dla dzieci z grupy IV. Ogłoszono wyniki konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem!”!!!

W klasyfikacji generalnej wzięło udział 619 zespołów z całej Polski, zaś nasza grupa zajęła 51 miejsce.

Dzieci z grupy IV przez kilka miesięcy zdobywały wiedzę o zdrowym odżywianiu, wyrabiały prawidłowe nawyki żywieniowe, a także zdobywały cenne umiejętności- takie jak praca w grupie. Włożyły ogrom pracy w realizację zadań konkursowych.

Projekt, do którego dzieci przystąpiły jesienią 2019 r. ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem!”, który odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser- Dudy, jest częścią programu prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska „Aktywnie po Zdrowie”. W dwóch etapach – jesiennym i zimowym – realizowane były lekcje tematyczne, konkursy i spotkania z rodzicami. Łącznie zrealizowano 12 zadań konkursowych. Dzieci wzbogaciły wiedzę o to co, ile i kiedy jeść oraz jak aktywnie spędzać czas wolny, żeby być zdrowym, silnym i radosnym. Dzieci nie tylko zapoznały się z zasadami zdrowego odżywiania, ale także propagowali zdobytą wiedzę w przedszkolu i rodzinie. Spisali się na medal.

zjww-10_myszka (1)

Serdeczne gratulacje!

 

„Zdrowo jem, więcej wiem!” Zakończenie konkursu w gr IV

Kochane Dzieci, drodzy Rodzice, ze względu na zaistniałą sytuację trzeci etap konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem!” nie odbędzie się. Organizatorzy postanowili zakończyć go po etapie drugim i na podstawie dotychczasowych zadań wyłonić zwycięzców. Wyniki pod koniec czerwca.

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim dzieciom z gr IV za aktywny udział w konkursie, wspaniałe wykonywanie zadań oraz co najważniejsze poszerzenie swojej wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Cieszę się że mogłam pokazać Wam jak ważne są zdrowe nawyki żywieniowe oraz ruch w naszym życiu. Mam nadzieję, iż będziecie o nich pamiętać i zjadać 5 porcji owoców i warzy dziennie, zażywać ruchu oraz wybierać produkty mające w sobie dobre składniki.

W ramach podziękowania dla dzieci przygotowałam dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Proszę Rodziców by w miarę swoich możliwości  wydrukowali je, wypisali  i wręczyli swoim pociechom.

Dyplom dla IV grupy do pobrania: dyplom gr 4

Małgorzata Socha

Witaminkowe urodzinki

      ,,Witaminkowe urodziny” to nowa propozycja w naszym przedszkolu realizowana w ramach działań związanych z przystąpieniem naszego przedszkola do Placówek Promujących Zdrowie.  Zaproponowano inny, niż dotychczas sposób świętowania urodzin dzieci, który dla zdrowia naszych pociech ma stanowić alternatywę dla tradycyjnych słodkości. W dniu urodzin jubilaci zamiast słodyczy mogą przynosić np. przekąski sporządzone z warzyw, owoce, szaszłyki owocowe, babeczki o zdrowych składnikach, torty owocowe,  Jako pierwszy w zdrowym stylu urodzinki w grupie ,, Biedronek” obchodził Michałek. Okazało się, że sposób obchodzenia urodzin bardzo podoba się dzieciom – zobaczcie sami. 

Prelekcja dla rodziców

30.01.2020  roku nasze przedszkola odwiedziła Pani dietetyk Barbara Famuła z prelekcją dla rodziców pt. właściwe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym

    Prelekcja dotyczyła popularnych produktów spożywczych i ich wartości odżywczych. Przedstawiona prezentacja obrazowała porównanie najchętniej podawanych wyrobów z ich zdrowymi odpowiednikami.  Wykład  jasno nakreślił kierunki zdrowego odżywiania oraz zwrócił uwagę na szkodliwe działanie cukru na organizm małego dziecka. Pani dietetyk podkreśliła znaczenie różnorodności diety zarówno dla właściwego rozwoju organizmu, ale również ugruntowania właściwych nawyków żywieniowych. Należy pamiętać iż właściwe –zdrowe nawyki żywieniowe należy wprowadzać od najmłodszych lat.  Odpowiednio zbilansowana dieta dostarcza odpowiedniej liczny witamin, białka oraz mikroelementów.

Zdrowe urodzinki Marcelka z Gr IV

  Każde dziecko marzy o tym, aby dzień jego urodzin był jak najpiękniejszy. Wiele radości sprawia im kiedy mogą bawić się wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami z przedszkola. Tym razem swoje święto obchodził Marcel z grupy Skrzatów. Jak zawsze w tym wyjątkowym dniu nie zabrakło wspaniałej zabawy. Na początku dzieci zaprosiły jubilata na specjalnie przygotowane krzesełko, gdzie wspólnie zaśpiewały „Sto lat” i złożyły serdeczne życzenia urodzinowe. Następnie Marcel zaprosili swoje koleżanki i kolegów na przyniesiony zdrowy poczęstunek, związany z realizacją programu promującego zdrowie. Później nadszedł czas na przygotowanie pamiątkowego albumu urodzinowego. Wszystkie dzieci bawiły się wspaniale. Jeszcze raz składamy najlepsze życzenia dla Marcelka, a mamie dziękujemy za przygotowanie witaminkowych pyszności.

Skrzaty w sklepie ze zdrową żywnością

  Korzystając ze sprzyjającej pogody w ramach realizacji programu promującego zdrowie Skrzaty odwiedziły sklep ze zdrową żywnością . Celem wyprawy było przekonanie się, że warzywa i owoce są niezwykle ważne dla zdrowia człowieka, a zdrowe odżywianie może być również pyszne. Pani Sandra  przyjęła nas bardzo ciepło opowiadając o tym , jak ważne dla naszego zdrowia jest to co jemy. Pokazała nam wiele dań przygotowanych wyłącznie z naturalnych i zdrowych produktów.  W ten sposób po raz kolejny Skrzaty przekonały się, że jedzenie warzyw i owoców wcale nie musi być strasznie, a zrobione      z nich potrawy oraz napoje mogą być smaczne i równocześnie zdrowe. Jednocześnie zostaliśmy zaproszeni na kolejną wizytę połączoną z warsztatami dotyczącymi zdrowego odżywiania. Bardzo dziękujemy pani Sandrze z „Activ Box” za tak życzliwe przyjęcie  i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

Skrzaty w gabinecie stomatologicznym

DSC_0072

25 lutego grupa IV odwiedziła gabinet stomatologiczny. Celem wycieczki było uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zęby,  przełamanie obaw przed wizytą     u dentysty, a także kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Pani stomatolog przyjęła nas bardzo serdecznie. Dzieci miały okazję zapoznać się ze specyfiką pracy dentysty oraz obejrzeć wygląd i wyposażenie gabinetu stomatologicznego. Pani stomatolog wyjaśniła jak prawidłowo szczotkować zęby by były zawsze piękne i zdrowe. Każde dziecko mogło usiąść na fotelu na którym leczy się zęby. Na koniec wizyty dzieci otrzymały wspaniały upominek – kubek oraz pastę do zębów. Wizyta u stomatologa odbyła się w miłej atmosferze i bardzo zaciekawiła przedszkolaków. Mamy nadzieję, że nasze Skrzaty nie będą czuć lęku przed wizytą w gabinecie stomatologicznym.

Przedszkolaki w ,, Trójeczce” segregują śmieci

W każdej sali naszego przedszkola  pojawiły się nowe pojemniki ze specjalnymi oznaczeniami do segregacji odpadów: papieru, plastiku, szkła i pozostałych odpadów.  Przedszkolaki w trakcie pobytu w ,, Trójeczce” poznają zasady segregacji odpadów a także, co najważniejsze,  samodzielnie segregują odpady. W każdej grupie odbyły się zajęcia, podczas których dzieci rozpoznawały materiały z których wykonane były odpady, a następnie segregowały je do odpowiednich pojemników (makulatura, szkło, plastik). Przedszkolaki świetnie współpracowały i z wielkim zaangażowaniem oraz radością uczestniczyły w zabawach ekologicznych. Dzieci szybko zapamiętały nowy sposób segregowania śmieci i stosują go codziennie w każdej z sal.  Pragniemy kształtować nawyki mające na celu dbanie o środowisko i  jednocześnie prosimy rodziców o kontynuację tych proekologicznych zachowań na terenie domu.

Poznajmy prawidłowe nawyki żywieniowe z grupą IV

Grupa IV kończy zmagania z kolejnym etapem projektu prozdrowotnego „Zdrowo jem, więcej wiem”.

Etap zimowy dotyczył dobrych i złych składników w naszym jedzeniu oraz roli wody jako składnika niezbędnego w naszej diecie. W ramach zajęć zostały szczegółowo omówione składniki naszego pożywienia: białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, zarówno te dobre jak i te złe (ukryte w słodyczach i fast-foodach) oraz woda, która powinna być naszym podstawowym napojem. Dzieci wzięły także udział w 2 mini konkursach: zaprojektuj Wodolubka oraz quiz na temat wiedzy o dobrych i złych składnikach.

Dzieci dowiedziały się wielu cennych informacji, którymi chcemy się z Wami podzielić.

Woda jest niezbędna, by w organizmie człowieka mogły zachodzić wszystkie procesy warunkujące jego prawidłowe funkcjonowanie. Wszelkie niedobory płynów w ciele mają wpływ na pracę narządów wewnętrznych i nasz wygląd, dlatego tak ważna jest odpowiednia podaż wody.

Organizm człowieka w około 60% składa się z wody. W samym mózgu jest jej 80%, a 86% wody zawarte jest w krwi. Wszystkie wewnętrzne organy potrzebują jej do prawidłowego funkcjonowania. Regularne picie wody przede wszystkim poprawia pamięć i koncentrację, jak również wspomaga proces spalania tkanki tłuszczowej. Odpowiedni poziom wody w organizmie wspomaga kondycję skóry i zapewnia odpowiedni poziom jej nawilżenia.

Przyjmuje się, że dorosły człowiek powinien dziennie przyjmować 1 litr na 30kg masy ciała płynów. Przekłada się to na 1,5-2,5 litra, czyli około 6-10 szklanek w ciągu dnia. Wyższa temperatura powietrza czy wzmożona aktywność fizyczna dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na płyny. Lepsze nawodnienie organizmu i przyswojenie substancji mineralnych spowodowane jest przez częste picie wody, ale za to w małych ilościach.

Najważniejsze składniki w codziennej diecie

Zdrowa dieta to dieta dobrze zbilansowana, w której nie brakuje ważnych składników odżywczych. Tych składników na pewno nie może zabraknąć.

Węglowodany

Są bardzo ważnym źródłem energii. Węglowodany są potrzebne do pracy mięśni oraz prawidłowej pracy mózgu. Wchodzą w skład błon komórkowych. Na szczególną uwagę zasługuje błonnik, który nie jest trawiony w naszym przewodzie pokarmowym, dzięki czemu ogranicza wchłanianie tłuszczów oraz zaspokaja głód. Źródła: owoce, warzywa, ryż, płatki owsiane.

Białka

W organizmie pełnią rolę budulcową, wchodzą w skład większości komórek. Odpowiadają za gojenie się ran, wzrost włosów i paznokci, regenerację nabłonków skóry, poziom odporności, a także utrzymują  równowagę kwasowo-zasadową. Źródła: mleko i jego przetwory, rośliny strączkowe, mięso, jaja.

Tłuszcze

To dzięki ich spalaniu utrzymujemy stałą temperaturę ciała. Obecność tłuszczów warunkuje przyswajanie witamin A,D,E i K. Tłuszcze pełnią funkcje budulcowe, a także regulacyjne. NNKT (tłuszcze nienasycone), do których zaliczymy omega 3 i 6, są bardzo istotne dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego u dzieci, pełnią funkcje budulcowe oraz wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi. Źródła: oliwa, ryby morskie, rośliny strączkowe.

Wapń

Odpowiada za kondycję zębów i kości, a także ułatwia gojenie ran, wspomaga przyswajanie witaminy B12, reguluje pracę hormonów oraz enzymów. Prawidłowy poziom wapnia pozwoli ustrzec dzieci przed krzywicą, a dorosłych przed osteoporozą. Źródła: mleko, sery, soja, ryby.

Żelazo

Jest niezbędne w procesie oddychania (wiąże O2, CO), wchodzi w skład wielu enzymów oraz uczestniczy w przenoszeniu elektronów. Większe zapotrzebowanie na żelazo mają kobiety. Źródła: wątróbka, ryby, żółtka jaj, kakao, zielone warzywa.

Każdy z tych składników wpływa na naszą kondycję, dlatego też żadnego z nich nie powinno zabraknąć w diecie.

12391314 15


Przejdź do treści Przejdź do menu