R E K R U T A C J A 2023/2024

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nabór dzieci do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 na rok szkolny 2023/2024 będzie trwał  od 06.03.2023 r. do 17.03.2023r. Rekrutacja odbędzie się
z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat czyli urodzone w latach 2017-2020
(dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego).  Nabór do przedszkola odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie:

 www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl

 

 

 

 

 

 

 

R E K R U T A C J A 2022/2023

 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nabór dzieci do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 na rok szkolny 2022/2023 będzie trwał 28.02.2022 r. no 11.03.2022r. Rekrutacja odbędzie się
z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat czyli urodzone w latach 2016-2019
(dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego).  Nabór do przedszkola odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie:

 www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl

Strona będzie aktywna od 28.02.2022 r.

R E K R U T A C J A  2021 / 2022

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nabór dzieci do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 na rok szkolny 2021/2022 będzie trwał od 08.03.2021 r. do 19.03.2021 r. Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci wieku 3, 4, 5 i 6 , czyli urodzonych w latach 2015-2018, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lubliniec/News

Strona będzie aktywna od 08.03.2021 r.

Do pobrania:

Uwaga Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i dzieci kończących edukację przedszkolną

od dnia 18.02.2021 do dnia 25.02.2021 należy składać deklaracje

Szanowni Rodzice

8 kwietnia 2021r. na stronach internetowych przedszkoli oraz na drzwiach placówek zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 9 do 16 kwietnia 2021r. w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane Państwa dziecko należy potwierdzić wolę przyjęcia. (druk do pobrania poniżej) 


    Z uwagi na trudny czas związany z trwającą pandemią aby zminimalizować kontakt z pracownikami przedszkoli uzupełniony druk potwierdzenia woli prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej zamieszczonej przed wejściem do przedszkola.
    Termin składania potwierdzenia woli od 09.04.2021 do 16.04.2021 r.

     

    Przejdź do treści Przejdź do menu