Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

R E K R U T A C J A  2021 / 2022

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nabór dzieci do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 na rok szkolny 2021/2022 będzie trwał od 08.03.2021 r. do 19.03.2021 r. Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci wieku 3, 4, 5 i 6 , czyli urodzonych w latach 2015-2018, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lubliniec/News

Strona będzie aktywna od 08.03.2021 r.

Do pobrania:

Uwaga Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i dzieci kończących edukację przedszkolną

od dnia 18.02.2021 do dnia 25.02.2021 należy składać deklaracje

Szanowni Rodzice

8 kwietnia 2021r. na stronach internetowych przedszkoli oraz na drzwiach placówek zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 9 do 16 kwietnia 2021r. w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane Państwa dziecko należy potwierdzić wolę przyjęcia. (druk do pobrania poniżej) 

  LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH/NIEZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK 2021/2022


   Z uwagi na trudny czas związany z trwającą pandemią aby zminimalizować kontakt z pracownikami przedszkoli uzupełniony druk potwierdzenia woli prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej zamieszczonej przed wejściem do przedszkola.
   Termin składania potwierdzenia woli od 09.04.2021 do 16.04.2021 r.

   LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH / NIEPRZYJĘTYCH NA ROK 2021/2022

   Przejdź do treści Przejdź do menu