RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

w  MIEJSKIM  PRZEDSZKOLU  INTEGRACYJNYM NR 3

w  roku  szkolnym  2023/2024

Grupa I Grupa II, III, IV
6:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych; zabawy ruchowe,   muzyczne,  integracyjne, ćwiczenia logopedyczne i kinezjologiczne podnoszące poziom integracji sensorycznej; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym; prace porządkowe. 6:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy ruchowe,   muzyczne,  integracyjne, ćwiczenia logopedyczne i kinezjologiczne podnoszące poziom integracji sensorycznej; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym; prace porządkowe.
   8:00-8:30 ćwiczenia poranne tworzące sytuacje sprzyjające dbaniu o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo; przygotowanie do śniadania – pogadanki na temat zdrowego odżywiania, czynności samoobsługowe i porządkowe,

zabiegi higieniczne.

     8:00-8:30 ćwiczenia poranne tworzące sytuacje sprzyjające dbaniu o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo; przygotowanie do śniadania –pogadanki na temat zdrowego odżywiania, czynności samoobsługowe i porządkowe,

zabiegi higieniczne.

    8:30 -9:30 ŚNIADANIE – nauka i doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku; zabiegi higieniczne.    8:30 –9:00 ŚNIADANIE – nauka i doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, zabiegi higieniczne.
  9:30 -10:00 zajęcia edukacyjno-wychowawcze wspierające samodzielną dziecięcą eksplorację świata i otoczenia przyrodniczego, wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.   9:00 -10:00 zajęcia edukacyjno-wychowawcze  

wspierające samodzielną dziecięcą eksplorację świata i otoczenia przyrodniczego, wspomaganie rozwijania umiejętności uczenia się prowadzącej do osiągania poziomu, który umożliwi podjęcie nauki w szkole, nauka języka obcego (gr. II) – zajęcia sprzyjające budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym, wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10:00-10:15 DRUGIE ŚNIADANIE estetyczne spożywanie posiłku. 10:00-10:15 DRUGIE ŚNIADANIE estetyczne spożywanie posiłku.
10:15-11:15 zabawy dowolne w stałych i czasowych kącikach tematycznych kreujące wartości i normy społeczne; nauka języka obcego; bezpieczny pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe tworzące stosowne nawyki ruchowe u dzieci, zabawy na sprzęcie terenowym; spacery po najbliższej okolicy kształtujące bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym;  czynności samoobsługowe w szatni; imprezy okolicznościowe sprzyjające między innymi rozumieniu emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniu o zdrowie psychiczne. 10:15-11:15 zabawy dowolne w stałych i czasowych kącikach tematycznych kreujące wartości i normy społeczne; bezpieczny pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe tworzące stosowne nawyki ruchowe u dzieci, zabawy na sprzęcie terenowym; spacery po najbliższej okolicy kształtujące bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym;  czynności samoobsługowe w szatni; imprezy okolicznościowe sprzyjające między innymi rozumieniu emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniu o zdrowie psychiczne, nauka języka obcego (gr. III i IV) – zajęcia sprzyjające budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym.
11:15-11:30

 

 

przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe i samoobsługowe, zabiegi higieniczne. 11:15-11:30

 

 

przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe i samoobsługowe, zabiegi higieniczne.
11:30-12:30

 

 

OBIAD – kulturalne i spokojne celebrowanie posiłku, ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, czynności samoobsługowe, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się, zabiegi higieniczne. 11:30-12:00

 

 

 

OBIAD – kulturalne i spokojne celebrowanie posiłku, ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, czynności samoobsługowe, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się, zabiegi higieniczne.
12:30-14:00 odpoczynek poobiedni – relaksacja;

bajkoterapia, zabawy integracyjne, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, plastyczno-techniczne umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki; zajęcia rewalidacyjne; organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych; zabawy w ogródku przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, praca indywidualna; prace porządkowe. 

12:00-14:00 odpoczynek poobiedni – relaksacja, bajkoterapia, zabawy integracyjne, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, plastyczno-techniczne umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki; zajęcia rewalidacyjne; organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych; zabawy w ogródku przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, praca indywidualna; prace porządkowe. 
  14:00-14:30 PODWIECZOREK – czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne.  14:00-14:30 PODWIECZOREK – czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne.
14:30-16:00 organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora rozwijania aktywności dzieci – zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, konstrukcyjne; zabawy dowolne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym; prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci.

 

14:30-16:00 organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora rozwijania aktywności dzieci – zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, konstrukcyjne; zabawy dowolne;  praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym; prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci.

 

 

Przejdź do treści Przejdź do menu