Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

ptaszek nieb  Pobyt dziecka w przedszkolu

 • Zgodnie z Uchwałą nr. 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. ustala się 100% zwolnienia z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, będących mieszkańcami Gminy Lubliniec.
 • W godzinach od 8:00 do 13:00  realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

ptaszek-czer  Wyżywienie dziecka w przedszkolu

 • Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą cztery posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka wynosi  8,00 zł. i w ciągu roku może ulec zmianie.
 • Opłatę za żywienie należy dokonywać do 10 każdego miesiąca, po otrzymaniu rozliczenia, na konto bankowe Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 o numerze: 90 1050 1142 1000 0023 2475 3355 z dopisanym imieniem i nazwiskiem dziecka.
 • Opłata jest równa iloczynowi dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
 • Posiłki przygotowywane są w przedszkolnej kuchni.

ptaszek niebOpłata na rzecz Rady Rodziców

 • W roku szkolnym 2022/2023 opłata na rzecz Rady Rodziców wynosi 110,00 zł:
 • 50,00 zł – na przybory plastyczne – płatne do końca września 2022 r.
 • 60,00 zł – na rzecz Rady Rodziców – płatne w dwóch ratach I do końca października 2022 r. II do końca stycznia 2023 r.
 • Za drugie dziecko oraz za dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opłata  na rzecz Rady Rodziców wynosi 50%
 • Nr konta bankowego do wpłat :   GETIN Bank SA POK/Lubliniec   59 1560 1049 0000 9200 0002 9178

 

ptaszek czerSkładka na ubezpieczenie

 • Składkę na ubezpieczenie w roku 2022/2023 rodzice wybierają indywidualnie

Instrukcja zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia:

zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę internetową http://www.mariuszradek.pl

Po wejściu na stronę klikają Państwo w zakładkę ubezpieczenie NNW dla dzieci i wybierają zakładkę z ofertą wg wieku dziecka, czyli oferta dla dzieci przedszkolnych lub szkolnych. Po wybraniu wariantu należy kliknąć -> kup online, wypełnić wszystkie niezbędne dane do zawarcia ubezpieczenia oraz wpisać kod pośrednika: 27302, który uprawnia do zniżki 10%, a następnie opłacić.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Przejdź do treści Przejdź do menu