Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

ptaszek nieb  Pobyt dziecka w przedszkolu

 • Zgodnie z Uchwałą nr. 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. ustala się 100% zwolnienia z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, będących mieszkańcami Gminy Lubliniec.
 • W godzinach od 8:00 do 13:00  realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

ptaszek-czer  Wyżywienie dziecka w przedszkolu

 • Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą cztery posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka wynosi  8,00 zł. i w ciągu roku może ulec zmianie.
 • Opłatę za żywienie należy dokonywać do 10 każdego miesiąca, po otrzymaniu rozliczenia, na konto bankowe Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 o numerze: 90 1050 1142 1000 0023 2475 3355 z dopisanym imieniem i nazwiskiem dziecka.
 • Opłata jest równa iloczynowi dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
 • Posiłki przygotowywane są w przedszkolnej kuchni.

ptaszek niebOpłata na rzecz Rady Rodziców

 • W roku szkolnym 2020/2021 opłata na rzecz Rady Rodziców wynosi 110,00 zł:
 • 50,00 zł – na przybory plastyczne – płatne do końca września 2020 r.
 • 60,00 zł – na rzecz Rady Rodziców – płatne w dwóch ratach I do końca października 2020 r. II do końca stycznia 2021 r.
 • Za drugie dziecko oraz za dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opłata  na rzecz Rady Rodziców wynosi 50%
 • Nr konta bankowego do wpłat :   GETIN Bank SA POK/Lubliniec   59 1560 1049 0000 9200 0002 9178

 

ptaszek czerSkładka na ubezpieczenie

 • Składka na ubezpieczenie  w roku 2020/2021 wynosi 36,00   płatna do 30 września 2020 r. 
 • Okres ubezpieczenia: 01.09.2020 – 31.08.2021 r.

Instrukcja zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia:

zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę internetową https://ubezpieczenia.nau.pl/

Po wejściu na stronę, rodzice wybierają rodzaj placówki (przedszkole), potem klikają w zakres ubezpieczenia  (36zł, lub inny wariant), a następnie krok po kroku uzupełniają pozostałe dane (dzieci i swoje jako opiekunów).
Na koniec proszę o wpisanie kodu rabatowego: NAU194

Informacja o polisie:

Warunki ubezpieczenia WARIANT I

Osoba kontaktowa ze strony ubezpieczalni:

Pan Krzysztof Grzela tel. 725 250 809

Przejdź do treści Przejdź do menu