ptaszek nieb  Pobyt dziecka w przedszkolu

  • Zgodnie z Uchwałą nr. 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. ustala się 100% zwolnienia z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, będących mieszkańcami Gminy Lubliniec.
  • W godzinach od 8:00 do 13:00  realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

ptaszek-czer  Wyżywienie dziecka w przedszkolu

  • Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą cztery posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).
  • Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka wynosi  10,00 zł. i w ciągu roku może ulec zmianie.
  • Opłatę za żywienie należy dokonywać do 10 każdego miesiąca, po otrzymaniu rozliczenia, na konto bankowe Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 o numerze: 90 1050 1142 1000 0023 2475 3355 z dopisanym imieniem i nazwiskiem dziecka.
  • Opłata jest równa iloczynowi dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
  • Posiłki przygotowywane są w przedszkolnej kuchni.

ptaszek czer  Ubezpieczenie dzieci

  • Rodzice Ubezpieczają dzieci indywidualnie.

 

 

 

 

Przejdź do treści Przejdź do menu