Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

ptaszek nieb  Pobyt dziecka w przedszkolu

 • Zgodnie z Uchwałą nr. 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. ustala się 100% zwolnienia z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, będących mieszkańcami Gminy Lubliniec.
 • W godzinach od 8:00 do 13:00  realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

ptaszek-czer  Wyżywienie dziecka w przedszkolu

 • Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą cztery posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkolaka wynosi  10,00 zł. i w ciągu roku może ulec zmianie.
 • Opłatę za żywienie należy dokonywać do 10 każdego miesiąca, po otrzymaniu rozliczenia, na konto bankowe Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 o numerze: 90 1050 1142 1000 0023 2475 3355 z dopisanym imieniem i nazwiskiem dziecka.
 • Opłata jest równa iloczynowi dziennej stawki żywieniowej oraz liczby dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
 • Posiłki przygotowywane są w przedszkolnej kuchni.

ptaszek niebOpłata na rzecz Rady Rodziców

 • W roku szkolnym 2022/2023 opłata na rzecz Rady Rodziców wynosi 130,00 zł w tym:
 • 50,00 zł – na przybory plastyczne – płatne do końca września 2022 r.
 • 80,00 zł – na rzecz Rady Rodziców – płatne jednorazowo  do końca października 2022 r. lub w II ratach ( listopad 2022 r./ styczeń 2023r.)
 • Zniżka 50% dotyczy
  – dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  -rodzeństw (drugie i kolejne dziecko uczęszczające do MPI3)
 • Nr konta bankowego do wpłat : ING BANK ŚLASKI 68 1050 1155 1000 0097 6403 3503

ptaszek czer  Ubezpieczenie dzieci

 • Rodzice Ubezpieczają dzieci indywidualnie.

 

 

 

 

Przejdź do treści Przejdź do menu