Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Nasza kadra to wykwalifikowani pedagodzy, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków. Nasi pracownicy dążą do tego, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój wychowawczy, edukacyjny i społeczny.

 

D Y R E K T O R
mgr Janina Obrzud
– nauczyciel wychowania przedszkolnego
– nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego
– oligofrenopedagog
– nauczyciel specjalista w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej
– studia w zakresie zarządzania dla oświatowej kadry kierowniczej
dyrektor@pm3.lubliniec.pl
N A U C Z Y C I E L E
mgr Agnieszka Gambuś
-nauczyciel wychowania przedszkolnego
-nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego
– oligofrenopedagog
-specjalista ds. autyzmu
– logopeda
agambus@mp3.mplubliniec.pl
mgr Aleksandra Nyk
– nauczyciel języka angielskiego
mgr Bożena Labocha-Piecko
-nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
blabocha@mp3.mplubliniec.pl
mgr Daria Krawczyk
-nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
-oligofrenopedagog
-specjalista ds. autyzmu i zespołu aspergera
dkrawczyk@mp3.mplubliniec.pl
mgr Ewa Fokczyńska-Nowak
– specjalista ds. autyzmu
– oligofrenopedagog
– surdopedagog
-nauczyciel wychowania początkowego
mgr Ewa Monkos
-fizjoterapeuta
-oligofrenopedagog
-terapeuta integracji sensorycznej
-specjalista ds. autyzmu
emonkos@mp3.mplubliniec.pl
mgr Ilona Chmielowska-Kuberska
– nauczyciel wychowania przedszkolnego
– neurologopeda
ichmielowska@mp3.mplubliniec.pl
mgr Iwona Mazurek
-fizjoterapeuta
-oligofrenopedagog
-terapeuta integracji sensorycznej
imazurek@mp3.mplubliniec.pl
mgr Jolanta Francisczok
– nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
– oligofrenopedagog,
– tyflopedagog,
jfrancisczok@mp3.mplubliniec.pl
mgr Jolanta Monkos
– nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego;
– oligofrenopedagog;
jmonkos@mp3.mplubliniec.pl
mgr Katarzyna Skuballa
– terapeuta pedagogiczny
– nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
– surdopedagog
mgr Katarzyna Surma-Ochocka
– nauczyciel języka angielskiego
-nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
– surdopedagog
– oligofrenopedagog
kochocka@mp3.mplubliniec.pl
mgr Krystyna Pałka
– nauczyciel wychowania przedszkolnego
– oligofrenopedagog
– surdopedagog
kpalka@mp3.mplubliniec.pl
mgr Krystyna Nawrocka 

-pedagog specjalny
– nauczyciel wychowania przedszkolnego
– oligofrenopedagog
– surdopedagog
– specjalista ds. autyzmu

mgr Liliana Białas
-psycholog
– oligofrenopedagog
lbialas@mp3.mplubliniec.pl
mgr Magdalena Mzyk
– nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
mmzyk@mp3.mplubliniec.pl
mgr Małgorzata Sklorz
– nauczyciel katecheta
mgr Małgorzata Socha
– nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
msocha@mp3.mplubliniec.pl
mgr Monika Nowacka
-specjalista ds. autyzmu
– nauczyciel wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną
mnowacka@mp3.mplubliniec.pl
mgr Renata Chodzyńska
– nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
– logopeda
– społeczny zastępca dyrektora
rchodzynska@mp3.mplubliniec.pl
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI
Klaudia Sośniak
– obsługa sekretariatu
sekretariat@pm3.lubliniec.pl
Małgorzata Koza
– intendentka
intendent.pm3.lubliniec@gmail.com
Jolanta Ledwoń, Róża Zajda
-obsługa bloku żywieniowego przedszkola
Aneta Słota
-pomoc nauczyciela
Grażyna Skolik, Mariola Podbioł, Joanna Krawczyk
– woźne oddziałowe

Przejdź do treści Przejdź do menu