Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Nasza kadra to wykwalifikowani pedagodzy, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków. Nasi pracownicy dążą do tego, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój wychowawczy, edukacyjny i społeczny.

D Y R E K T O R
mgr Janina Obrzud
– nauczyciel wychowania przedszkolnego
– nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego
– oligofrenopedagog
– nauczyciel specjalista w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej
– studia w zakresie zarządzania dla oświatowej kadry kierowniczej
dyrektor@pm3.lubliniec.pl
N A U C Z Y C I E L E
mgr Agnieszka Gambuś
-nauczyciel wychowania przedszkolnego
-nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego
– oligofrenopedagog
-specjalista ds. autyzmu
– logopeda
agambus@mp3.mplubliniec.pl
mgr Aleksandra Nyk
– nauczyciel języka angielskiego
e-mail
mgr Bożena Labocha-Piecko
-nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
– terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia (certyfikat)
blabocha@mp3.mplubliniec.pl
mgr Daria Krawczyk
-nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
-oligofrenopedagog
-specjalista ds. autyzmu i zespołu aspergera
-terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia (certyfikat)
dkrawczyk@mp3.mplubliniec.pl
mgr Ewa Fokczyńska-Nowak
– specjalista ds. autyzmu
– oligofrenopedagog
– surdopedagog
-nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego
e-mail
mgr Ewa Monkos
-fizjoterapeuta
-oligifrenopedagog
-terapeuta integracji sensorycznej
-specjalista ds. autyzmu
-terapeuta Monachijskiej Diagnostyki Funkcjonalnej
emonkos@mp3.mplubliniec.pl
mgr Ilona Chmielowska-Kuberska
– nauczyciel wychowania przedszkolnego
– neurologopeda
ichmielowska@mp3.mplubliniec.pl
mgr Jolanta Francisczok
– nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
– oligofrenopedagog,
– tyflopedagog,
– terapeuta integracji sensorycznej,
– certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych,
– certyfikowany terapeuta osób z trudnościami w porozumiewaniu się MAKATON®,
– certyfikowany specjalista Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” ® Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison
jfrancisczok@mp3.mplubliniec.pl
mgr Jolanta Monkos
– nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego;
– oligofrenopedagog;
– nauczyciel – specjalista metody (elementów) Marii Montessori – wykorzystanie materiałów M. Montessori do pracy z dziećmi;
– nauczyciel – specjalista metody Makaton – Programu Rozwoju Komunikacji (III stopnie – Certyfikat);
– nauczyciel – trener Treningu Umiejętności Społecznych (Certyfikat);
jmonkos@mp3.mplubliniec.pl
mgr Katarzyna Skuballa
– terapeuta pedagogiczny
e-mail
mgr Katarzyna Surma-Ochocka
– nauczyciel języka angielskiego
-nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
– surdopedagog
– oligofrenopedagog
kochocka@mp3.mplubliniec.pl
mgr Krystyna Pałka
– nauczyciel wychowania przedszkolnego
– oligofrenopedagog
– surdopedagog
kpalka@mp3.mplubliniec.pl
mgr Liliana Białas
-psycholog
lbialas@mp3.mplubliniec.pl
mgr Małgorzata Sklorz
– nauczyciel katecheta
e-mail
mgr Małgorzata Socha
– nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
msocha@mp3.mplubliniec.pl
mgr Monika Stojak
-nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
-logopeda
-oligofrenopedagog
mstojak@mp3.mplubliniec.pl
mgr Renata Chodzyńska
– nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
– logopeda
– terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia (certyfikat)
– społeczny zastępca dyrektora
rchodzynska@mp3.mplubliniec.pl
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI
Klaudia Sośniak
– obsługa sekretariatu
sekretariat@pm3.lubliniec.pl
Małgorzata Koza
– intendentka
intendent.pm3.lubliniec@gmail.com
Jolanta Ledwoń, Róża Zajda
-obsługa bloku żywieniowego przedszkola
Aneta Słota
-pomoc nauczyciela
Grażyna Skolik, Mariola Podbioł, Joanna Krawczyk, Weronika Szymańska
– woźne oddziałowe

Przejdź do treści Przejdź do menu