Nasza oferta edukacyjna zapewnia i gwarantuje dzieciom:

 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie z MEN),
 • działania rozwijające inteligencję społeczną,
 • fachową, kompetentną i dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną,
 • dobrze wyposażone sale zabaw,
 • domową, życzliwą, pełną ciepła i radości atmosferę,
 • warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę potrzeb i możliwości,
 • kreowanie postaw aktywnych i twórczych,
 • rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
 • pozytywne postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć,
 • traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo,
 • wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych,
 • przygotowanie do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami,
 • świetną zabawę na świeżym powietrzu,
 • pomoc psychologiczną i logopedyczną oraz zajęcia z rehabilitantem ruchowym,
 • bardzo dobre przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole,
 • rodzicom zapewnia udział w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).

 

Przejdź do treści Przejdź do menu