Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Bezpłatne zajęcia  prowadzone na terenie
Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
w roku szkolnym 2020/2021

ptaszek zieZajęcia specjalistyczne:

ptaszek-fioZajęcia specjalistyczne w ramach  pomocy psychologiczno – pedagogicznej

psycholog mgr Liliana Białas w środy  od 8.00 do 13.00

terapeuta pedagogiczny mgr Katarzyna Skuballa w poniedziałki 10.00-13.00

logopeda mgr Renata Chodzyńska w wtorki 8.00-12.00,

ptaszek-fioZajęcia rehabilitacyjno-ruchowej prowadzi rehabilitant

mgr Ewa Monkos w poniedziałki 7.30-12.00, środy 7.30-10.00 i czwartki 9.00-14.00

ptaszek fioZajęcia logopedyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzi neurologopeda mgr Ilona Chmielowska-Kołodziejczyk pon 7.30-10.00 śr 11.00-12.00 czw 10.00 -11.30  i mgr Monika Stojak
wtorki  8.45-11.00

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU 2020/2021

G R U P A I

ptaszek-fioGimnastyka buzi i języka – kółko logopedyczne dla dzieci  z wadami wymowy, prowadzone przez mgr Ilonę Chmielowską-Kołodziejczyk – wtorki 14.00-14.30

ptaszek-fioLogorytmika stymulacja najważniejszych obszarów leżących u podstaw umiejętności mowy: motoryki i słuchu prowadzona przez mgr Monikę Stojak – czwartki 14.00-14.30

G R U P A  II

ptaszek zieZabawa, nauka, relaksacja – zajęcia  z wykorzystaniem elementów metody Integracji Sensorycznej prowadzone przez mgr Jolantę Francisczok – czwartki 13.00-13.30

ptaszek zie Zabawa, nauka, relaksacja – zajęcia  z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori prowadzone przez  mgr Jolantę Monkos – środy 13.00-13.30

G R U P A  III

ptaszek niebZajęcia taneczne grupy MIX prowadzone przez mgr Renatę Chodzyńską – poniedziałki 13.00-13.30

ptaszek niebTu się gotuje – kółko kulinarne prowadzone przez mgr ………………………….- piątki 13.00-13.00

ptaszek niebZabawy sensoplastyczne zajęcia rozwojowe wspierające samodzielności i kreatywności dzieci prowadzone mgr Dominikę Matusek- czwartki 13.00-13.30

G R U P A   IV

ptaszek fioKółko teatralne – zajęcia prowadzone przez  mgr Agnieszkę Gambuś  – czwartki 13.00-13.30

ptaszek-fioKlub młodego ekologa – zajęcia prowadzone przez mgr Małgorzatę Socha – piątki 13.00-13.30

ptaszek-fioReligia prowadzona przez panią mgr Małgorzatę Sklorz :

  • Grupa III  w środę i czwartek 8.30-9.00
  • Grupa IV w środę i czwartek 9.00-9.30

ptaszek-fioJęzyk Angielski  prowadzony przez panią mgr Aleksandrę Nyk                    

  • Grupa I  w poniedziałek 9.30-9.45, środa 10.00-10.15
  • Grupa II w poniedziałek  9.45-10.00, środa 10.15-10.30
  • Grupa III  w poniedziałek  10.00-10.30, środa 10.30-11.00
  • Grupa IV w poniedziałek 10.30-11.00, środa 11.00-11.30

    

 

Przejdź do treści Przejdź do menu