Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

bg2KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

w roku szkolnym 2022/2023

Godz. 16:00 – 17:00

  • ….. września 2022 – konsultacje indywidualne
  • ….. października 2022 – konsultacje indywidualne
  • ….. listopada 2022 – zebranie grupowe ( wyniki obserwacji i diagnozy wstępnej)
  • ….. stycznia 2023 – zebranie ogólne i grupowe
  • …… lutego 2023- konsultacje indywidualne
  • ….. kwietnia 2023 – zebranie grupowe (wyniki obserwacji i diagnozy końcowej)
  • ……. czerwca 2023 – zebranie ogólne i grupowe

Przejdź do treści Przejdź do menu