Grupa III „Ananaski”

ananaski

Grupa integracyjna
Jest to grupa 5-6 latków.
– pedagog ogólny – mgr Renata Chodzyńska
-pedagog specjalny – mgr Joanna Szejok
-nauczyciel uzupełniający- mgr Dominika Matusek, mgr Małgorzata Socha

L u t y


• wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
• doskonalenie umiejętności układania zdań
• wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
• zwrócenie uwagi na znaczenie przyjaźni w życiu człowieka
• zachęcanie do publicznych wystąpień na forum grupy
• zauważanie zmian w przyrodzie
• doskonalenie umiejętności porządkowania cyfr od najmniejszej do największej i od największej do najmniejszej
• doskonalenie precyzyjnego– rysowania po śladzie
• wzbogacanie słownictwa o treści niedostępne bezpośredniej obserwacji
• rozwijanie umiejętności tworzenia dialogu
• doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10
• doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
• doskonalenie umiejętności klasyfikowania i segregowania figur według wielkości, kształtu, koloru
• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania
• utrwalanie nazw i kształtów figur geometrycznych
• zapoznanie ze znakiem graficznym litery: b, B; n, N
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
• doskonalenie logicznego myślenia
• doskonalenie w pisaniu po śladzie
• rozwijanie słuchu fonematycznego
• rozwijanie sprawności grafomotorycznych
• rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
• zachęcenie do używania zwrotów grzecznościowych