Harmonogram konsultacji

ptaszek-czerKONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

w roku szkolnym 2018/2019

Godz. 16:30 – 17:30

  • 03 września 2018 – zebranie ogólne i grupowe godz. 16.00
  • 03 października 2018 – Konsultacje indywidualne
  • 21 listopada 2018 – zebranie grupowe ( wyniki obserwacji i diagnozy wstępnej)
  • 09 stycznia 2019 – konsultacje indywidualne
  •  06 lutego 2019- zebranie grupowe, podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w  pierwszym półroczu
  • 13 marca 2019 – konsultacje indywidualne
  • 24 kwietnia 2019 – zebranie grupowe (wyniki obserwacji i diagnozy końcowej)
  • 15 maja 2019 – konsultacje indywidualne