Harmonogram konsultacji

ptaszek-czerKONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

w roku szkolnym 2019/2020

Godz. 16:00 – 17:00

  • 24 września 2019 – konsultacje indywidualne
  • 24 października 2019 – konsultacje indywidualne
  • 28 listopada 2019 – zebranie grupowe ( wyniki obserwacji i diagnozy wstępnej)
  • 30 stycznia 2020 – zebranie ogólne i grupowe
  •  27 lutego 2020- konsultacje indywidualne
  • 23 kwietnia 2020 – zebranie grupowe (wyniki obserwacji i diagnozy końcowej)
  • 04 czerwca 2020 – zebranie ogólne i grupowe