Harmonogram konsultacji

ptaszek-czerKONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

w roku szkolnym 2020/2021

Godz. 16:00 – 17:00

  • ….. września 2020 – konsultacje indywidualne
  • ….. października 2020 – konsultacje indywidualne
  • ….. listopada 2020 – zebranie grupowe ( wyniki obserwacji i diagnozy wstępnej)
  • ….. stycznia 2021 – zebranie ogólne i grupowe
  • …… lutego 2021- konsultacje indywidualne
  • ….. kwietnia 2021 – zebranie grupowe (wyniki obserwacji i diagnozy końcowej)
  • ……. czerwca 2021 – zebranie ogólne i grupowe