Informacja

Szanowni Rodzice,

informujemy, że listy dzieci na nowy rok szkolny 2015/2016 wraz z podziałem na grupy zostaną wywieszone 1 sierpnia 2015 r. na drzwiach wejściowych do przedszkola