Informacje

ptaszek niebDyrektor przedszkola mgr Janina Obrzud przyjmuje interesantów:

 • w środy o godz. 09:00-10:00, czwartek 14.00-15.00
 • podczas konsultacji, zebrań grupowych i ogólnych
 • po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
 • kontakt telefoniczny 34/351 14 03
 • e-mail dyrektor@pm3.lubliniec.pl

ptaszek nieb Sekretariat przedszkola czynny jest:

 • poniedziałek – piątek: godz. 7:00-15:00
 • pracownik administracji: Bożena Labocha-Piecko
 • tel. 34/ 351 14 03
 • e-mail: sekretariat@pm3.lubliniec.pl

ptaszek niebNa grupowe i indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami zapraszamy:

godz. 16:30 do 17:30

 • 03 września 2018 – zebranie ogólne i grupowe godz. 16.00
 • 03 października 2018 – Konsultacje indywidualne
 • 21 listopada 2018 – zebranie grupowe ( wyniki obserwacji i diagnozy wstępnej)
 • 09 stycznia 2019 – konsultacje indywidualne
 •  06 lutego 2019- zebranie grupowe, podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w     pierwszym półroczu
 • 13 marca 2019 – konsultacje indywidualne
 • 24 kwietnia 2019 – zebranie grupowe (wyniki obserwacji i diagnozy końcowej)
 • 15 maja 2019 – konsultacje indywidualne

ptaszek niebPrzedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku  w godzinach: 6:00 – 16:00

Oddziały integracyjne są czynne w godzinach: 7:00 – 15:00

ptaszek niebSkład Prezydium Rady Rodziców Przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 • Przewodniczący/a  : Agnieszka Hewig
 • Z-ca Przewodniczącego : Justyna Piwowarczyk
 • Sekretarz : Monika Głomb
 • Skarbnik : Agata Brodacka-Bazan
 • Komisja Rewizyjna : Barbara Gidziela, Weronika Łachut
 • Członkowie prezydium : Agnieszka Peplińska , Anna Bartocha

        e-mail rady rodziców:    radarodzicow.przedszkole3@gmail.com