Zajęcia dodatkowe

Bezpłatne zajęcia  prowadzone na terenie
Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
w roku szkolnym 2018/2019

ptaszek zieZajęcia specjalistyczne:

ptaszek różZajęcia specjalistyczne w ramach  pomocy psychologiczno – pedagogicznej

psycholog mgr Liliana Białas w środy  od 8.00 do 13.00

terapeuta pedagogiczny mgr Katarzyna Skuballa w poniedziałki 10.00-13.00

logopeda mgr Renata Chodzyńska w wtorki 8.00-12.00,

ptaszek żółZajęcia rehabilitacyjno-ruchowe prowadzi rahabilitant

mgr Ewa Monkos we wtorki oraz w środy o godz. 9:00-12:00.

ptaszek fioZajęcia logopedyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzi neurologopeda mgr Ilona Chmielowska-Kołodziejczyk

 • poniedziałek od 8.30 do 11.30
 • wtorek 11.30-13.00
 • środa 9.00-9.30
 • czwartek 8.30-9.00
 • piątek 12.00-12.30

ptaszek zieZajęcia dodatkowe:

ptaszek różGimnastyka buzi i języka – kółko logopedyczne dla dzieci młodszych (3,4 – letnich) z wadami wymowy, prowadzone przez mgr Ilonę Chmielowską-Kołodziejczyk – czwartki 7.30-8.00

ptaszek żółZajęcia taneczne grupy MIX prowadzone przez mgr Renatę Chodzyńską – czwartki 14.30-15.00

ptaszek fioKółko teatralne – zajęcia prowadzone przez  mgr Agnieszkę Gambuś  – czwartki 12.00-12.30

ptaszek zieZabawa, nauka, relaksacja – zajęcia  z wykorzystaniem elementów metody Integracji Sensorycznej prowadzone przez mgr Jolantę Francisczok – poniedziałki 12.00-12.30

ptaszek zie Zabawa, nauka, relaksacja – zajęcia  z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori prowadzone przez  mgr Jolantę Monkos – środy 15.00-15.30

ptaszek czerBajkoterapia – kółko czytelnicze dla dzieci 5,6 – letnich prowadzone przez mgr Blankę Synowiec – piątki 15.00-15.30

ptaszek różTu się gotuje – kółko kulinarne prowadzone przez mgr Joannę Szejok- czwartki 12.00-12.30

ptaszek nieb   HALLO ! WIE GEHT’S   –  zabawy językiem niemieckim , zajęcia prowadzone przez mgr Darię Krawczyk-środy 14.00-14.30

ptaszek zie  Program „Sprawny Przedszkolak” gry i zabawy ruchowe, zajęcia prowadzone przez mgr Krystynę Pałkę – wtorki 14.30-15.00

ptaszek żółReligia prowadzona przez panią mgr Małgorzatę Sklorz :

 • Grupa II  w środę i czwartek 8.00-8.30
 • Grupa III  w środę i czwartek 8.30-9.00
 • Grupa IV w środę i czwartek 9.00-9.30

ptaszek różJęzyk Angielski  prowadzony przez panią mgr Aleksandrę Nyk                    

 • Grupa I  w poniedziałek 11.00-11.15, środa 11.30-11.45
 • Grupa II w poniedziałek  9.30-10.00, środa 10.00-10.30
 • Grupa III  w poniedziałek  10.00-10.30, środa 10.30-11.00
 • Grupa IV w poniedziałek 10.30-11.00, środa 11.00-11.30