Zajęcia dodatkowe

Bezpłatne zajęcia  prowadzone na terenie
Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
w roku szkolnym 2019/2020

ptaszek zieZajęcia specjalistyczne:

ptaszek-fioZajęcia specjalistyczne w ramach  pomocy psychologiczno – pedagogicznej

psycholog mgr Liliana Białas w środy  od 8.00 do 13.00

terapeuta pedagogiczny mgr Katarzyna Skuballa w poniedziałki 10.00-13.00

logopeda mgr Renata Chodzyńska w wtorki 8.00-12.00,

ptaszek-fioZajęcia rehabilitacyjno-ruchowe prowadzi rehabilitant

mgr Ewa Monkos w poniedziałki 7.30-12.00, środy 7.30-10.00 i czwartki 9.00-14.00

ptaszek fioZajęcia logopedyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzi neurologopeda mgr Ilona Chmielowska-Kołodziejczyk i mgr Monika Stojak

ptaszek zieZajęcia dodatkowe:

ptaszek-fioGimnastyka buzi i języka – kółko logopedyczne dla dzieci młodszych (3,4 – letnich) z wadami wymowy, prowadzone przez mgr Ilonę Chmielowską-Kołodziejczyk – czwartki 7.30-8.00

ptaszek-fioZajęcia taneczne grupy MIX prowadzone przez mgr Renatę Chodzyńską – czwartki 14.30-15.00

ptaszek fioKółko teatralne – zajęcia prowadzone przez  mgr Agnieszkę Gambuś  – czwartki 12.00-12.30

ptaszek zieZabawa, nauka, relaksacja – zajęcia  z wykorzystaniem elementów metody Integracji Sensorycznej prowadzone przez mgr Jolantę Francisczok – poniedziałki 12.00-12.30

ptaszek zie Zabawa, nauka, relaksacja – zajęcia  z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori prowadzone przez  mgr Jolantę Monkos – środy 15.00-15.30

ptaszek-fioTu się gotuje – kółko kulinarne prowadzone przez mgr Joannę Szejok- czwartki 12.00-12.30

ptaszek nieb   HALLO ! WIE GEHT’S   –  zabawy językiem niemieckim , zajęcia prowadzone przez mgr Darię Krawczyk-środy 14.00-14.30

ptaszek-fioReligia prowadzona przez panią mgr Małgorzatę Sklorz :

  • Grupa III  w środę i czwartek 8.30-9.00
  • Grupa IV w środę i czwartek 9.00-9.30

ptaszek-fioJęzyk Angielski  prowadzony przez panią mgr Aleksandrę Nyk                    

  • Grupa I  w poniedziałek 9.30-9.45, środa 10.00-10.15
  • Grupa II w poniedziałek  9.45-10.00, środa 10.15-10.30
  • Grupa III  w poniedziałek  10.00-10.30, środa 10.30-11.00
  • Grupa IV w poniedziałek 10.30-11.00, środa 11.00-11.30