Próbny alarm przeciwpożarowy w „Trójeczce”

     W trosce o poprawę bezpieczeństwa przedszkolaki z „Trójeczki” uczestniczyły 26 września w próbnym alarmie przeciwpożarowym nadzorowanym przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

Przeprowa­dzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem, poru­szanie się zgodnie z drogami ewakuacyjnymi i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.

O godz. 9.30. po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, wszystkie osoby przebywające w przedszkolu sprawnie opuściły budynek i udały się do ogrodu przedszkolnego gdzie mieści się punkt zbiórki.

Po profesjonalnie przeprowadzonej ewakuacji, strażacy zaprosili przedszkolaków do zapoznania się z tajnikami pracy w straży pożarnej. Maluchy miały okazję obejrzeć wóz strażacki i dowiedzieć się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Strażacy zaprezentowali wyposażenie wozu strażackiego, między innymi: gaśnice, piły, węże, sprzęt służący do pomocy.

Takie akcje są bardzo ważne, gdyż przygotowują do ewentualnego zagrożenia oraz odpowiedzialnego radzenia sobie w krytycznej sytuacji. Cieszymy się, że akcja ewakuacji przebiegła bardzo sprawnie, był to nie lada sprawdzian umiejętności dla całej społeczności przedszkolnej.

 

 

Galeria