Rekrutacja

R E K R U T A C J A  2019 / 2020

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nabór dzieci do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 na rok szkolny 2019/2020 będzie trwał od 12.03.2019 r. do 26.03.2019 r. Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci wieku 3, 4, 5 i 6 , czyli urodzonych w latach 2013-2016, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lubliniec/News

Strona będzie aktywna od 12.03.2019 r.

Do pobrania: Informacja dla rodziców