Rekrutacja

R E K R U T A C J A  2020 / 2021

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nabór dzieci do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 na rok szkolny 2020/2021 będzie trwał od 02.03.2020 r. do 16.03.2020 r. Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci wieku 3, 4, 5 i 6 , czyli urodzonych w latach 2014-2017, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lubliniec/News

Strona będzie aktywna od 02.03.2020 r.

Do pobrania: Informacja dla rodziców

POTWIERDZENIE WOLI
Potwierdzenie woli przez rodzica przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowanej na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Rodzice

3 kwietnia 2020r. na stronach internetowych przedszkoli oraz na drzwiach placówek zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

 

W dniach od 6 do 14 kwietnia 2020r. w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane Państwa dziecko należy potwierdzić wolę przyjęcia. (druk do pobrania poniżej) 

Z uwagi na trudny czas związany z koronawirusem prosimy o składanie potwierdzenia woli przede wszystkim w sposób elektroniczny, aby zminimalizować poruszanie się po mieście i kontakt z pracownikami przedszkoli. Przedszkola miejskie do dnia 10 kwietnia 2020r. będą czynne do godz. 12:00 w dniu 14 kwietnia do godz. 15:00.

Osoby posiadające dostęp do internetu
  1. Druk potwierdzenia woli mogą pobrać na stronach:

– przedszkoli miejskich

– Urzędu Miasta

– portalu rekrutacja Vulcan –pliki do pobrania

  1. Następnie po wypełnieniu druku należy odesłać go na skrzynkę mailową przedszkola.
  2. Możliwe jest napisanie maila do przedszkola oświadczającego potwierdzenie woli podając: imię i nazwisko dziecka PESEL, imię i nazwisko rodzica oraz nazwę przedszkola, do którego rodzic potwierdza wolę.
  3. Pracownik placówki odeśle informację zwrotną o otrzymaniu potwierdzenia woli.
Osoby nie posiadające dostępu do internetu-wyjątkowe sytuacje!!
  1. Druk potwierdzenia woli rodzic może pobrać w holu Urzędu Miejskiego do godz.1400
  2. Druk potwierdzenia woli może podpisać jeden z rodziców.
  3. Po wypełnieniu druku należy zanieść go do przedszkola, do którego potwierdza się wolę i wrzucić do skrzynki pocztowej.

Po 17 kwietnia 2020r. dyrektorzy przedszkoli miejskich przekażą do Urzędu Miejskiego w Lublińcu listy dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnego wybranego przez rodzica przedszkola. W kolejnych dniach Burmistrz Miasta wskaże rodzicom przedszkole dla dziecka  w placówce, w której zostały wolne miejsca.

____________________________

DO POBRANIA:

POTWIERDZENIE_WOLI_PRZYJECIA_DO_PRZEDSZKOLA_(1)

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH/NIEZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH / NIEPRZYJĘTYCH NA ROK 2020/2021