Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 3 W LUBLIŃCU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 GRUPA I

6.00 : 8.00 – schodzenie się dzieci; zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych; zabawy ruchowe, muzyczne, integracyjne, ćwiczenia logopedyczne i kinezjologiczne podnoszące poziom  integracji sensorycznej; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym; prace porządkowe.

8.00 : 8.30 – ćwiczenia poranne tworzące sytuacje sprzyjające dbaniu o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;  przygotowanie do śniadania – pogadanki na temat zdrowego odżywiania; czynności samoobsługowe i porządkowe, zabiegi higieniczne.

8.30 : 9.15 – śniadanie – nauka i doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania  posiłku; zabiegi higieniczne.

9.15 : 10.00 – zajęcia edukacyjno – wychowawcze wspierające samodzielną dziecięcą eksploracje świata i otoczenia przyrodniczego, wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10.00 : 10.15 – drugie śniadanie – estetyczne spożywanie posiłku.

10.15 : 11.15  – zabawy dowolne w stałych i czasowych kącikach tematycznych  kreujące wartości i normy społeczne; nauka języka obcego; bezpieczny pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe tworzące stosowne nawyki ruchowe u dzieci, zabawy na sprzęcie terenowym; spacery po najbliższej okolicy kształtujące bezpieczne zachowanie w ruchu drogowym; czynności samoobsługowe w szatni; imprezy okolicznościowe sprzyjające między innymi rozumieniu emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniu o zdrowie psychiczne.

11.15 : 11.30    –  przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe i samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

11.30 : 12.30 –  obiad – kulturalne i spokojne celebrowanie posiłku, ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, czynności samoobsługowe, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się, zabiegi higieniczne.

12.30 : 14.00  – odpoczynek poobiedni – relaksacja; zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksploracje elementów techniki; zajęcia rewalidacyjne; organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych; zabawy w ogródku przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, praca indywidualna; prace porządkowe.

14.00 : 14.30 – podwieczorek – czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne.

14.30 : 16.00– organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora rozwijania aktywności dzieci – zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, konstrukcyjne; zabawy dowolne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym; prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci.

 

                                                           

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 3 W LUBLIŃCU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 GRUPY  II, III, IV

 

6.00 : 8.00 – schodzenie się dzieci; zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych; zabawy ruchowe, muzyczne, integracyjne, ćwiczenia logopedyczne
i kinezjologiczne podnoszące poziom  integracji sensorycznej; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym; prace porządkowe.

8.00 : 8.30 –ćwiczenia poranne tworzące sytuacje sprzyjające dbaniu o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo; nauka języka obcego;  przygotowanie do śniadania – pogadanki na temat zdrowego odżywiania; czynności samoobsługowe
i porządkowe, zabiegi higieniczne.

8.30 : 9.00 – śniadanie – nauka i doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku; zabiegi higieniczne.

9.00 : 10.00– zajęcia edukacyjno – wychowawcze wspierające samodzielną dziecięcą eksploracje świata i otoczenia przyrodniczego, wspomaganie rozwijania umiejętności uczenia się prowadzącej do osiągania poziomu, który umożliwi podjęcie nauki w szkole, nauka języka obcego (gr. II) – zajęcia sprzyjające budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym, wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10.00 : 10.15  – drugie śniadanie – estetyczne spożywanie posiłku.

10.15 : 11.15  –zabawy dowolne w stałych i czasowych kącikach tematycznych  kreujące wartości i normy społeczne;; bezpieczny pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe tworzące stosowne nawyki ruchowe u dzieci, zabawy na sprzęcie terenowym; spacery po najbliższej okolicy kształtujące bezpieczne zachowanie w ruchu drogowym; czynności samoobsługowe w szatni; imprezy okolicznościowe sprzyjające między innymi rozumieniu emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniu o zdrowie psychiczne, nauka języka obcego (gr III i IV) – zajęcia sprzyjające budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym.

11.15 : 11.30    –  przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe i samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

11.30 : 12.00    – obiad – kulturalne i spokojne celebrowanie posiłku, ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, czynności samoobsługowe, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się, zabiegi higieniczne.

12.00 : 14.00    – odpoczynek poobiedni – relaksacja; zabawy integracyjne, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, plastyczno – techniczne umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksploracje elementów techniki; zajęcia rewalidacyjne; organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych; zabawy w ogródku przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, praca indywidualna; prace porządkowe

14.00 : 14.30    – podwieczorek – czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne.

14.30 : 16.00    – organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora rozwijania aktywności dzieci – zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, konstrukcyjne; zabawy dowolne; udział dzieci w zajęciach dodatkowych – organizowanie warunków sprzyjających twórczej aktywności dzieci, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym; prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci.