Już w najbliższym czasie rusza nabór dzieci do przedszkoli miejskich. Poniżej udostępniamy listę terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec

  • Złożenie deklaracji o kontynuowaniu ,bądź rezygnacji z wychowania przedszkolnego w danej placówce (dzieci uczęszczające do przedszkoli) od 19.02.2024r. do 01.03.2024r.
  • Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) od 04.03.2024r. do 15.03.2024r.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe od 18.03.2024r. do 02.04.2024r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.04.2024r. godz. 14:00
  • Potwierdzenie woli przez rodzica kandydata przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 08.04.2024r. do 15.04.2024r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17.04.2024r.

 

Link do naboru znajduje się poniżej:

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

Kategorie: 2024/2025

Przejdź do treści Przejdź do menu