Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

 • to przedszkole integracyjne, dzięki czemu dzieci z różnymi niepełnosprawnościami mogą przebywać i w pełni rozwijać się w grupie rówieśniczej, z kolei dzieci pełnosprawne uczą się akceptacji i opiekuńczości – dla nas każde dziecko jest równe i bardzo wartościowe,
 • praca wszystkich osób w przedszkolu ukierunkowana jest na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz atmosfery sprzyjającej indywidualnemu rozwojowi każdego dziecka,
 • dla nas rodzice, dzieci i nauczyciele to równorzędne podmioty w procesie wychowania i edukacji, staramy się być równorzędnymi partnerami w procesie edukacji i wychowania,,
 • organizacja czasu w przedszkolu ukierunkowana jest na sfery będące podstawowymi formami aktywności dzieci w wieku przedszkolnym, ważne dla nas jest rozwijanie samodzielności i kreatywności przedszkolaków,
 • dzieci w Trójeczce przebywają w jasnych, przestronnych w większości odnowionych salach, w każdej z nich znajduje się sfera do zabawy, nauki, a także wypoczynku,
 • wyposażenie sal sprzyja rozwojowi zainteresowań dzieci, pobudzaniu ich naturalnych aktywności oraz ma na celu skłanianie do zdobywania nowych doświadczeń,

w Trójeczce znajduje się dodatkowo:

  • sala ćwiczeń wyposażona między innymi w dywan edukacyjny TupuTan,
  • gabinet rehabilitacyjny ze sprzętem do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej,
  • gabinet psychologiczno-pedagogiczny pełen materiałów i pomocy związanych z pedagogiką Mari Montessori,
  • gabinet logopedyczny wyposażony w specjalne programy i sprzęt potrzebny do prowadzenia terapii logopedycznej,
  • sprzęty składające się na sale doświadczania świata,
  • tablica multimedialna;
 • w ogrodzie przedszkolnym znajduje się w pełni bezpieczny plac zabaw, podzielony na strefy dla dzieci młodszych i starszych,
 • w Trójeczce pracuje w pełni wykształcona kadra psychologiczna i pedagogiczna, cały czas poszerzająca swoje kwalifikacje i wiedzę oraz doskonaląca swoje umiejętności poprzez udział w różnorodnych formach kształcenia,
 • wśród naszej kadry znajdują się: psycholog, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagodzy, surdopedagog, tyflopedagog, rehebilitant ruchowy, specjalista ds autyzmu i Zespołu Aspergera, terapeuta pedagogiczny,
 • w Trójeczce podczas bieżących zajęć a także w ramach wspierania i wspomagania dzieci wprowadzane są elementy systemu komunikacji alternatywnej MAKATON,
 • dzieci mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dodatkowych rozwijających ich zainteresowania w różnorodnych zakresach (taneczne, ruchowe, kulinarne, teatralne, czytelnicze, poznawcze, czy językowe),
 • w przedszkolu realizowane są zarówno zajęcia z zakresu pomocy psycholoiczno-pedagogicznej, jaki i zajęcia rewalidacyjne,
 • bardzo ważnym aspektem dla nas jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, m.in. Trójeczka zdobyła certyfikat Ochrona dzieci przed krzywdzeniem,

Przejdź do treści Przejdź do menu