Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

W dniu 7 maja 2015 r. w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3 w Lublińcu odbyły się zajęcia edukacyjne dla starszaków, które miały na celu przybliżenie historii Lublińca, zapoznanie z wybranymi zabytkami oraz ważnymi dla miasta postaciami i miejscami.

Zajęcia prowadzone były przez Panią Barbarę Kierat z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz przez Pana Artura Wall pracownika Centrum Informacji Turystycznej i Muzeum E. Stein w Lublińcu. Na początku zajęć Pan Artur opowiedział o muzeum Edyty Stein, patronki miasta oraz przedstawił legendę o powstaniu Lublińca.
Przy użyciu chusty Klanzy dzieci podróżowały w czasie, by poznać historię miasta. Po zabawie prowadzący pokazli zdjęcia i omówili ważne miejsca – zabytki, pomniki w Lublińcu oraz przypomnieli jak wygląda herb miasta. Aby utrwalić wiedzę na temat patronki miasta Pani Basia przeczytała książeczkę pt. „Jak ambitna Edytka została świętym filozofem” Ewy Skarżyńskiej.
Dzieci był bardzo zainteresowane zajęciami, aktywnie brały udział w zabawach, bo dzięki nim na nowo przypomniały sobie wiadomości o Lublińcu.

Przejdź do treści Przejdź do menu