Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Grupa Jeżyków bierze udział w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego -“Z darami natury świat nie jest ponury”. Autorkami projektu są: Monika Rucińska  oraz Adrianna Dąbkowska.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

Cele:

 • poszerzenie świadomości ekologicznej,
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego,
 • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów,
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą,
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne,
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji,
 • przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski,
 • tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,
 • zachęcanie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia,
 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
 •  wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
 •  wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
 • dostrzeganie i poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych.

Zachęcamy do śledzenia relacji z realizacji zadań projektowych;-)))

Kategorie: 2022/2023

Przejdź do treści Przejdź do menu