Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

      W listopadzie ,, Trójeczka” zaprosiła lublinieckie przedszkola do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Śląska pocztówka”. Konkurs znalazł duże zainteresowanie wśród nauczycieli i dzieci. Nadesłano 37 wspaniałych prac. Organizatorki: Agnieszka Gambuś i Ilona Chmielowska- Kołodziejczyk powołały Jury w składzie: Pani Daniela Stier oraz Czesława Włuka. Po wnikliwych obradach, w których oceniano pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac wyłoniono laureatów w dwóch przedziałach wiekowych:

Dzieci 3-4 letnie

I Miejsce     Emilia Pilarz lat 4             Przedszkole Miejskie nr 7

II Miejsce   Laura Tokarz lat  4            Przedszkole im. Św. E. Stein KSW

III Miejsce Alicja Hajdysek lat 3           Przedszkole Miejskie nr 7

 

Dzieci 5-6 letnie

I Miejsce       Lena Gajda lat 6                     Przedszkole Miejskie nr 4

II Miejsce     Maja Kulik  lat 6                      Przedszkole Miejskie nr 4

III Miejsce    Amelia Woroniak lat 6           Przedszkole Miejskie nr 7 

                   Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Galeria prac plastycznych

Przejdź do treści Przejdź do menu