Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

DSC_0042 Jesteśmy publicznym przedszkolem integracyjnym, nasza kadra posiada kwalifikacja odpowiednie do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz z dziećmi z różnego typu niepełnosprawnościami. Dla nas każdy jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju, dążymy do tego, a by w każdym odkryć to, co najlepsze. Naszym celem jest umożliwienie każdemu dziecku możliwie najpełniejszego rozwoju w atmosferze przyjaźni i akceptacji oraz z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa. Każde dziecko to dla nas indywidualna jednostka, posiadająca swoje mocne i słabe strony, ważne jest dla nas podmiotowe traktowanie każdej osoby przebywającej w naszych progach oraz oddanej pod naszą opiekę. W naszej pracy dzieci stanową swoisty drogowskaz, dążymy do zaspokojenia ich potrzeb, zapewnienia realizacji praw i obowiązków  a także stworzenia warunków do możliwie wszechstronnego rozwoju, każdemu zarówno indywidualnie, jak i w grupie rówieśniczej. Jednocześnie i my staramy się być drogowskazem i przykładem dla naszych podopiecznych oraz wsparciem dla rodziców, którzy są dla nas równorzędnym podmiotem podejmowanych w Trójeczce działań.

Przejdź do treści Przejdź do menu