Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Nasza kadra to wykwalifikowani pedagodzy, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków. Nasi pracownicy dążą do tego, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój wychowawczy, edukacyjny i społeczny.

DYREKTOR: mgr Janina Obrzud  

dyrektor@pm3.lubliniec.pl

Oddział I
(integracyjny)
mgr Renata Chodzyńska – pedagog ogólny

mgr Ewa Monkos- pedagog specjalny

mgr Daria Krawczyk- pedagog specjalny

mgr Bożena Labocha-Piecko  – nauczyciel uzupełniający

rchodzynska@mp3.mplubliniec.pl

 

 

emonkos@mp3.mplubliniec.pl

 

dkrawczyk@mp3.mplubliniec.pl

 

blabocha@mp3.mplubliniec.pl

Oddział II

(integracyjny)

mgr Monika Stojak – pedagog ogólny

mgr Krystyna Pałka – pedagog specjalny

mgr Agnieszka Gambuś – nauczyciel uzupełniający

mgr Bożena Labocha-Piecko – nauczyciel uzupełniający

mgr Małgorzata Socha  – nauczyciel uzupełniający

 

 

agambus@mp3.mplubliniec.pl

Oddział III

(ogólnodostępny)

mgr Ilona Chmielowska-Kuberska – pedagog ogólny

mgr Małgorzata Socha – nauczyciel uzupełniający

mgr Jolanta Francisczok  -nauczyciel uzupełniający

ichmielowska@mp3.mplubliniec.pl

msocha@mp3.mplubliniec.pl

Oddział IV
(integracyjny)
mgr Jolanta Francisczok- pedagog ogólny

mgr Jolanta Monkos- pedagog specjalny

 

mgr Małgorzata Socha  – nauczyciel uzupełniający

mgr Katarzyna Surma-Ochocka – pedagog specjalny

jfrancisczok@mp3.mplubliniec.pl

jmonkos@mp3.mplubliniec.pl

 

 

Psycholog mgr Liliana Białas lbialas@mp3.mplubliniec.pl
Terapeuta pedagogiczny mgr Katarzyna Skuballa
Specjalista ds/autyzmu mgr Ewa Fokczyńska-Nowak
Rehabilitant ruchowy mgr Ewa Monkos
Logopeda mgr Renata Chodzyńska

mgr Ilona Chmielowska-Kołodziejczyk

mgr Monika Stojak

Religia mgr Małgorzata Sklorz
J. angielski mgr Aleksandra Nyk

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI

Sekretariat Klaudia Sośniak Sekretariat@pm3.lubliniec.pl
Intendent Małgorzata Koza intendent.pm3.lubliniec@gmail.com
Kuchnia Jolanta Ledwoń, Róża Zajda
Woźne oddziałowe Beata Adamek
Aneta Słota
Grażyna Skolik
Mariola Podbioł
Joanna Krawczyk
Weronika Szymańska

Przejdź do treści Przejdź do menu