Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Nasza kadra to wykwalifikowani pedagodzy, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Do pracy z dziećmi podchodzą z pasją bezustannie wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków. Nasi pracownicy dążą do tego, aby zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój wychowawczy, edukacyjny i społeczny.

DYREKTOR: mgr Janina Obrzud dyrektor@pm3.lubliniec.pl
Oddział I
(integracyjny)
mgr Monika Stojak – pedagog ogólny
mgr Krystyna Pałka – pedagog specjalny
mgr Agnieszka Fijał – nauczyciel uzupełniający
m.stojak@3.przedszkolalubliniec.pl

k.palka@3.przedszkolalubliniec.pl

 

Oddział II
(ogólnodostępny)
mgr Ilona Chmielowska-Kołodziejczyk – pedagog ogólny
mgr Małgorzata Socha  -nauczyciel uzupełniający
i.chmielowska@3.przedszkolalubliniec.pl

m.socha@3.przedszkolalubliniec.pl

Oddział III
(integracyjny)
mgr Jolanta Francisczok – pedagog ogólny
mgr Jolanta Monkos – pedagog specjalny
mgr Aleksandra Pietrzyk – nauczyciel uzupełniający
j.francisczok@3.przedszkolalubliniec.pl

j.monkos@3.przedszkolalubliniec.pl

b.synowiec@3.przedszkolalubliniec.pl

Oddział IV
(integracyjny)
mgr Renata Chodzyńska – pedagog ogólny
mgr Ewa Monkos – pedagog specjalny
mgr Agnieszka Gambuś – nauczyciel uzupełniający
mgr Aleksandra Pietrzyk- nauczyciel uzupełniający
r.chodzynska@3.przedszkolalubliniec.pl

e.monkos@3.przedszkolalubliniec.pl

a.gambus@3.przedszkolalubliniec.pl

Psycholog mgr Liliana Białas l.bialas@3.przedszkolalubliniec.pl
Terapeuta pedagogiczny mgr Katarzyna Skuballa
Specjalista ds/autyzmu mgr Ewa Fokczyńska-Nowak
Rehabilitant ruchowy mgr Ewa Monkos e.monkos@3.przedszkolalubliniec.pl
Logopeda mgr Renata Chodzyńska
mgr Ilona Chmielowska-Kołodziejczyk
mgr Monika Stojak
r.chodzynska@3.przedszkolalubliniec.pl

i.chmielowska@3.przedszkolalubliniec.pl

m.stojak@3.przedszkolalubliniec.pl

Katecheta mgr Małgorzata Sklorz
J. angielski mgr Aleksandra Nyk

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI

Sekretariat mgr Bożena Labocha-Piecko sekretariat@pm3.lubliniec.pl
Pomoc nauczyciela Aneta Słota
Intendent Małgorzata Koza intendent.pm3.lubliniec@gmail.com
Kuchnia Jolanta Ledwoń, Róża Zajda
Woźne oddziałowe Beata Adamek
Weronika Szymańska
Grażyna Skolik
Mariola Podbioł
Joanna Krawczyk

Przejdź do treści Przejdź do menu