Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nabór dzieci do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 na rok szkolny 2017/2018 będzie trwał od 20.03.2017 r. do 03.04.2017 r. Rekrutacja odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych. Rekrutacja zostanie przeprowadzona dla dzieci w wieku 6 lat, a także w wieku 3-5 lat, czyli urodzonych w latach 2011-2014, wyłącznie zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec. Wnioski będą do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej elektronicznego systemu www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl.

Strona będzie aktywna od 15.03.2017 r. Jednocześnie informujemy, że szczegółowa informacja dotycząca harmonogramu rekrutacji oraz kryterium naboru do przedszkola znajduje się na stronie  www.lubliniec.eu oraz na drzwiach wejściowych do przedszkola ZAPRASZAMY .

 

WAŻNE TERMINY

od 01.03.2017 od godz. 9.00         do 10.03.2017 r., do godz. 15.00 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu lub rezygnacji z wychowania przedszkolnego
15.03.2017 r. Publikacja oferty, otwarcie strony dla rodziców
od 20.03.2017 r., od godz. 9.00    do 03.04.2017 r., do godz.15.00 Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola ( wybór maksymalnie trzech przedszkoli)
21.04.2017 r., godz. 9.00 Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola;
od 21.04.2017 r. od godz. 9.00     do 02.05.2017 r., do godz. 15.00 Składanie przez rodziców potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola;
05.05.2017 r., godz. 9.00 Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Przejdź do treści Przejdź do menu