Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Kolejne zajęcia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu do Integracji Sensorycznej (SI) oraz materiałów M. Montessori wywołały niejeden uśmiech na twarzach naszych przedszkolaków. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach. Dużo radości sprawiały im zabawy z wykorzystaniem trampoliny oraz deskorolki. Na zakończenie zajęć dzieci relaksowały się przy muzyce poważnej („lekcja ciszy”) na elipsie.

Zajęcia  z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej prowadzone są w formie zabawy. Odbywają się w sali gimnastycznej i w gabinecie rehabilitacyjnym wyposażonym w urządzenia do stymulowania systemów: przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. Stosowanie metody SI ma wpływ na wyrównywanie u dzieci deficytów rozwojowych, poprawia funkcjonowanie w tych zakresach, które były do tej pory dla dzieci za trudne. Sukcesy, które dzieci będą osiągać  tam, gdzie do tej pory ponosiły porażki, wpłyną na podwyższenie ich samooceny.

Zajęcia z wykorzystaniem materiałów M.Montessori pozwalają na rozwijanie umiejętności różnicowania za pomocą dotyku i wzroku różnic w wymiarach, różnicowania szerokości, grubości i długości przedmiotów. Rozwijają nawyk kontrolowania, niezależność, pewność siebie oraz ułatwiają dzieciom poznanie rzeczywistości. W sposób zabawowy umożliwiają  przejście od myślenia konkretnego do myślenia pojęciowego.  Wyrabiają umiejętność różnicowania kolorów, figur, opanowania umiejętności liczenia, nabywanie umiejętności dokonywania oceny ciężaru przedmiotów, określania temperatury ciepłoty materiałów oraz gładkości powierzchni materiałów. Są atrakcyjną formą zajęć dla dzieci.

Przejdź do treści Przejdź do menu