Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Szanowni Rodzice

przypominamy, że w dniu 06 kwietnia 2017 od godz. 16.30 do 17.30

odbędzie się zebranie grupowe(wyniki obserwacji i diagnozy końcowej) .

Prosimy o przybycie przynajmniej jednego z Rodziców.

Z A P R A S Z A M Y

Przejdź do treści Przejdź do menu