Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

Zapraszamy Państwa  na zebranie z wychowawcami

19.04.2016 r.(wtorek) o godzinie 16.30

Na zebraniu zostaną  przekazane wyniki obserwacji i diagnozy końcowej dzieci oraz zapoznamy Państwa  ze stopniem gotowości szkolnej w grupach starszych.

prosimy o obecność przynajmniej jednego z Rodziców.

Przejdź do treści Przejdź do menu