Certyfikat „Przedszkole promujące zdrowie”

  Z radością Państwa informujemy, iż z dniem 01 lutego 2021 nasza placówka otrzymała „Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie” i w związku z tym zostaliśmy przyjęci do Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Tym samym zakończyliśmy pierwszy etap udziału w projekcie. Przed nami kolejne dwa lata pracy nad kształtowaniem u naszych dzieci nawyków i postaw prozdrowotnych.

Wraz z Panią Dyrektor dziękujemy wszystkim nauczycielom, rodzicom i naszym podopiecznym za zaangażowanie w realizacje programu i mamy nadzieje na dalszą owocną współpracę.

Osoby koordynujące projekt: Renata Chodzyńska, Ilona Chmielowska – Kuberska

promocja zdrowia -certyfikat