Grupy

W przedszkolu funkcjonują cztery grupy, w tym dwie integracyjne. W każdej grupie integracyjnej jest  do pięciu dzieci o specjalnych potrzebach integracyjnych. W grupach tych pracują dwie nauczycielki równocześnie – pedagog ogólny i pedagog specjalny.