Ogłaszamy konkurs „Bezpieczne zabawy w przedszkolu i w domu”

obraz na konkurs

 

 

Zachęcamy wszystkich przedszkolaków naszego przedszkola wraz z rodzicami do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym pod hasłem

„Bezpieczne zabawy w przedszkolu i w domu”

 

 • technika pracy dowolna (farby plakatowe, temperowe, akwarele, pastele, kredki świecowe, ołówkowe, wycinanka, wydzieranka, kolaż),
 • prace mogą być wykonane na papierze lub tekturze,
 • forma pracy – format A4,
 • termin i miejsce składnia prac: 05.03.2021 w grupie IV
 • każda rodzina może złożyć jedną pracę konkursową,
 • podpisane prace, imieniem i nazwiskiem dziecka oraz opiekuna, z którym praca została wykonana,
 • organizatorzy konkursu: Renata Chodzyńska i Ewa Monkos

 

 

Rodzinny konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczne zabawy w przedszkolu i w domu”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 w Lublińcu „Trójeczka”

Celem konkursu jest:

 • uświadomienie konieczności dbania o bezpieczeństwo własne i innych,
 • rozwijanie twórczej aktywności plastycznej,
 • rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka,
 • propagowanie zdolności plastycznych,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i dorosłych oraz uzdolnień plastycznych,
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych.

Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wspólnie
z dzieckiem rodzinnej pracy plastycznej, która ozdobi nasze przedszkole.

Oceniane będą: kolorystyka, nowatorstwo, ogólne wrażenie estetyczne oraz wkład pracy dziecka.

Warunki konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki ze wszystkich grup wraz z rodzicami.
 2. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora (autorów) i grupę przedszkolną.
 3. Szczegóły konkursu
 • Prace należy dostarczyć do 05.03.2021r.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 10.03.2021r.
 • Koordynatorkami konkursu są nauczycielki : Renata Chodzyńska i Ewa Monkos
 1. Zgłoszenie (oddanie pracy) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji na stronie internetowej przedszkola).
 2. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

Ocena i nagrody:

 1. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową.
 2. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!