Kontakt

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3, ul. Wojska Polskiego 6, 42-700 Lubliniec, sekretariat@pm3.lubliniec.pl, tel. 34 351 14 03

KONKURS RODZINNY– OZDOBA ŚWIĄTECZNA

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Konkurs OZDOBA ŚWIĄTECZNA skierowany jest do dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3
  w Lublińcu i ich rodzin.
 2. Tematem konkursu jest wykonanie dekoracji świątecznej w dowolnej formie i technice.
 3. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3
  w Lublińcu.
 4. Celami konkursu są:
 • stworzenie możliwości do podejmowania wspólnych działań dzieci
  i ich rodzin oraz budowanie wzajemnych relacji;
 • rozbudzenie kreatywności dzieci;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • budowanie wiary we własne możliwości.
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać prace plastyczną
  w dowolnej technice i formacie na wskazany temat.
 2. Wymagania konkursowe:
 • wykonanie pracy w dowolnej technice
 • praca konkursowa powinna zawierać metryczkę z informacjami:
  imię i nazwisko dziecka, grupa, osoby wykonujące pracę oraz tytuł,
 1. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane w przedszkolu oraz na jego stronie internetowej.
 2. Termin składania prac 06.12.2021 w grupie drugiej.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i symboliczne upominki.
 4. Osoby do kontaktu w sprawie konkursu: Monika Stojak, Krystyna Pałka, Agnieszka Gambuś

 

Kategorie: 2021/2022

Przejdź do treści Przejdź do menu